Vystúpenia mladých v Jarovniciach

Vystúpenia mladých v Jarovniciach

6.6.2019 sme záverečným vystúpením v našom kultúrnom dome uzavreli v tomto školskom roku voľnočasové krúžky. Pozvali sme k spolupráci aj p.garantku Lucku a jej spolupracovníkov z Komunitného centra Jarovnice a všetkým divákom tak mohli mladí a deti z KC a nášho OZ Jarovnice svojím vystúpením predstaviť rómske, ľudové a moderné tance, recitáciu básní, spev a ukazovačky detského zboru, ako aj hru na gitarách, či kachone. Ďakujeme všetkým účinkujúcim za krásne predstavenie ich darov. Všetkým našim dobrovoľníkom za dozor a pomoc. Rodinke Popušových a Kalejových vrúcna vďaka za občerstvenie! Pani garantke ďakujeme za super spoluprácu a obecnému úradu za poskytnutie kultúrneho domu a farskému úradu a Jarkovi za repráky a aparatúru. Nech všetkých žehná a životom sprevádza náš Pán! 

Sestry z Jarovníc

Fotogaléria: Vystúpenia mladých v Jarovniciach