Vystúpenia tanečných skupín z Jarovníc

Vystúpenia tanečných skupín z Jarovníc

20.6.2016 sa v Kultúrnom dome v Jarovniciach konalo pod vedením našich sestier CJ a pod záštitou Občianskeho združenia Jarovnice záverečné vystúpenie desiatich najlepších tanečných skupín, ktoré sestry a rómski animátori vybrali z prihlásených dvadsiatich skupín. Išlo o tretie a zároveň v tomto školskom roku záverečné vystúpenie. Tanečné skupiny si pod vedením mladých animátorov vybrali vhodnú hudbu (rómsku, či modernú) a učili sa spolupráci, vzájomnej ohľaduplnosti a trpezlivosti pri tvorbe a nácviku svojich choreografií. Vystúpenie svojím 20 minútovým veľmi pekným tanečným predstavením na rómsku nôtu obohatil aj pozvaný tanečný rómsky súbor "Romane Jilé" z Veľkého Šariša. Boh žehnaj všetkých, ktorí svojimi darmi dokážu tešiť aj iných!  Sestry z Jarovníc