Vzácna návšteva v Jarovniciach

Vzácna návšteva v Jarovniciach

Od 12.-14.7. sme u nás privítali pána prof. Ladislava Bučka z Katedry misiológie z Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave s manželkou Máriou a jeho deťmi. Ďakujeme mu nielen za základy pri našom kostole, ale aj za financovanie našej novej aparatúry: mikrofónov, mix pultu a bední, ktoré sme použili pri vystúpeniach nášho minimuzikálu "Boží kvet" o Anke Kolesárovej v Bratislave. 

Ďakujeme! Nech Boh žehná jeho a jeho rodinu!