Vzácna návšteva

Vzácna návšteva

Mikuláš je prvou predzvesťou vianočných sviatkov. Už tradične chodí medzi deti a rozdáva im darčeky. Inak tomu nebolo ani 3. decembra v Mníchove, keď po prvej adventnej sv.omši zavítal aj so svojím anjelským  sprievodom do kostola sv. Štefana, aby potešil detské srdiečka a rozdal im balíčky. Deti sa  nedali zahanbiť, hneď radostne a veselo sa v kostole ozývalo:  „Je tu zima, je tu mráz prišiel svätý Mikuláš, všetci sa mu tešíme, s radosťou ho vítame.“

Okrem radosti priniesol Mikuláš do našej farnosti aj atmosféru blížiacich sa Vianoc. Tie prichádzajú so svojím tajomným čarom - s láskou a radosťou. Želajme si teda navzájom sviatky plné lásky, pokoja a vzájomnej radosti.

Sr. Sávia

Fotogaléria: Vzácna návšteva