Vzdelávanie zamestnancov v hospici

Vzdelávanie zamestnancov v hospici

V dňoch 22. – 23.10.2019 a 11. – 12.11.2019 sme absolvovali „Kurz hospicových dovednosti pro zdravotní sestry“ organizovaný pod záštitou Českej spoločnosti hospicovej starostlivosti ČLS JEP. Kurz prebiehal formou prednášok a diskusií a spektrum tém bolo naozaj široké. Invazívne vstupy, bolesť, psychológia – komunikácia s pacientmi a ich rodinami, postoj k smrti, vlastný postoj, trombózy, krvácanie, dekubity, kožné defekty, duchovná starostlivosť, história, filozofia, financovanie hospicovej starostlivosti, eutanázia, úzkosť, nespavosť, nepokoj, potreby zomierajúceho, fázy podľa Kublle – Rossovej – o toto všetko sa s nami podelili ľudia, ktorí sa hospicovej starostlivosti venujú už mnoho rokov, pretože v pomoci slabým a potrebným vidia zmysel svojho života. Medzi najznámejšie prednášajúce osobnosti patrili PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA, MUDr. Pavel Žvak, MUDr. Ilona Burdová, MUDr. Marie Svatošová, zakladateľka českých hospicov, PhDr. Naděžda Špatenková, PhD., MBA, MUDr. Pavel Sieber a Jana Sieberová, zakladateľka českých mobilných hospicov. Absolvovaním tohto kurzu sme získali nielen certifikát, ale väčšiu hodnotu má pre nás duchovné obohatenie našich životov, ktoré nám priniesli stretnutia s mnohými ďalšími dobrými ľuďmi zapálenými pre hospicovú službu. Nech dobrotivý Boh žehná všetkých ľudí, ktorí sa starajú o zomierajúcich. Zvlášť sa chcem týmto ešte raz poďakovať sestre Tarzícii a Žofii, ktoré sa s veľkou láskou postarali nielen o moje telo, ale aj o môjho ducha.

Sr. Bohuslava