"Za hranatým stolom"

"Za hranatým stolom"
Dňa 11. 3. 2019 sa v Centre Márie Wardovej v Prešove uskutočnilo stretnutie „Za hranatým stolom“. Hranatý stôl je symbol toho, že sa na veci môžeme pozerať z rôznych uhlov pohľadu a že je to vítané, pretože nám to pomáha prísť bližšie k sebe navzájom i k pravde. 
Tentokrát bolo cieľom diskutovať o synodálnom dokumente Mladí ľudia, viera, rozlišovanie povolania a pomôcť aplikovať ho do praxe. Ako oficiálni diskutéri boli pozvaní Viktória Žolnová (účastníčka synody), Marek Varga (duchovný správca UPC Prešov) a Martin Kačmary (direktor saleziánskeho diela v Prešove). Boli sme milo prekvapení, koľko ľudí malo záujem o túto diskusiu. Dúfame, že sa nám v budúcnosti podarí zorganizovať ďalšie stretnutia „Za hranatým stolom“.
s. Edita

Fotogaléria: "Za hranatým stolom"