Za hranatým stolom

Večer 14. 11. 2019 sa v Centre Márie Wardovej v Prešove uskutočnilo už tretie stretnutie „za hranatým stolom“. Podujatie sa začalo kultúrnou vložkou – piesňou Modlitba od autora Vojtěcha Dyka, ktorú zaspieval Matúš Novotný.
        Hostia – diskutéri –  sestra Marta Andraščíková zo spoločnosti sociálnych sestier a vysokoškolský pedagóg a učiteľ spirituality Radovan Šoltés diskutovali na tému pravé a falošné obrazy Boha. Sestra Marta okrem iného vystríhala pred obrazom "boha výkonu“, ktorý vedie k vyhoreniu a vyprázdneniu spirituality a apoštolátu. Radovan Šoltés povzbudil k „modlitbe s knihou“ (parafráza citátu od sv. Terézie z Ávily), teda k štúdiu spirituality, čo povedie k očisteniu obrazu Boha.
        Záver večera sa niesol v znamení neformálnych debatných krúžkov, kde sa prítomní hostia mohli osobne opýtať, čo ich v tejto téme zaujalo. Nás, organizátorov potešilo, že prišli hlavne mladí ľudia.

sr. Edita CJ