Zasvätenie farnosti v Kujbyševe Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Zasvätenie farnosti v Kujbyševe Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

V týchto dňoch sa naša farnosť v Kujbyševe duchovne pripravuje na zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Z knihy „Се, Матерь Твоя“ – „Hľa, tvoja Matka“ sa veriaci počas tridsiatich dní od 8. novembra modlia denne krátke zamyslenie a modlitby. Samotné zasvätenie farnosti sa uskutoční 8. decembra.

Prípravu na zasvätenie umocnili a prehĺbili tiež predvianočné rekolekcie, ktoré sa u nás konali tento víkend 30.11. – 1.12.2019. Viedol ich otec Ján Bartek, slovenský kňaz z Rodiny Panny Márie, pôsobiaci v Talmenke. Priblížil nám niektoré časti Fatimského posolstva, zvlášť prosbu Panny Márie o zasvätenie sveta a osobitne Ruska jej Nepoškvrnenému Srdcu. Veľmi pekne vysvetlil, čo znamená zasvätiť sa takýmto spôsobom Panne Márii: tak, ako Pán Ježiš sa celý už od počatia odovzdal Panne Márii – tak aj my svojím zasvätením nerobíme vlastne nič iné iba to, čo robil On. Preto sám Ježiš je nám v tom vzorom. A Panna Mária nám skrze toto zasvätenie zase pomáha na našej ceste k Nemu.

 Aby sme toto zasvätenie ešte hlbšie prežili, veriaci majú možnosť napísať na papierové srdce poďakovanie za milosti, ktoré si vo farnosti, alebo v rodine všimli počas tejto duchovnej prípravy, ale tiež prosby. Tieto srdcia 8. decembra vložia do krabičky v kostole a prinesú Panne Márii. 

(Krátke aktuálne správy i s fotkami bývajú aj na farskej stránke: https://kainsk.blogspot.com/).

Sestry z Kujbyševa