Zbierka pre Ukrajinu vyhlásená pápežom Františkom

Už vyše roka sa koná akcia Pápež pre Ukrajinu. Svätý Otec František minulého roku vyhlásil zbierku po celom svete pre tých, ktorí najviac trpia vojnou na Ukrajine. V rámci tejto akcie je veľa projektov. Najviac projektov sa uskutočňuje v prifrontovej zóne, teda blízko frontu - je to finančná, materiálna, humanitárna pomoc pre ľudí, ktorí žijú v tejto oblasti. Ďalšie projekty sa týkajú ranených vojakov a ich rodín, detí presídlencov, ich liečenia, oddychu, možnosti zakúpenia liekov a základných potrieb pre nich. Jedným z tých projektov je aj obuv pre deti presídlencov. Naše sestry v Kyjeve dostali obuv pre tieto deti a mali možnosť podeliť sa aj s našimi presídlencami. Poslali nám obuv a ja som ju rozdávala rodinám, ktoré sa zapísali. Pri rozdávaní mi pomohli dvaja invalidný dôchodcovia z nášho sociálneho centra a jedna presídlenkyňa, ktorá má už dospelé deti. V určenom čase prichádzali deti s rodičmi alebo v prípade choroby samotní rodičia a brali obuv a humanitárnu pomoc - oblečenie pre svoje rodiny. Deti boli šťastné. Nech Pán hojne odmení všetkým dobrodincom. 
Marietta CJ