"ŽENA, KOHO HĽADÁŠ?" - duchovné obnovy pre ženy

"ŽENA, KOHO HĽADÁŠ?" - duchovné obnovy pre ženy
Duchovná obnova pre ženy z Jarovníc
"ŽENA, KOHO HĽADÁŠ?"
 
V čase od 22. - 24. 4. 2016 prežilo s krásnym pohľadom na Spišký hrad v atmosfére ticha, hlbokej osobnej modlitby a v otvorenom spoločenstve, duchovnú obnovu 11 žien z Jarovníc vo veku 40 až 80 rokov. 
 
Duchovná obnova pre ženy v Lukovom Dvore
"ŽENA, KOHO HĽADÁŠ?"
 
V Lukovom Dvore sme sa stretli od 13. - 15. 5. 2016 s 18 ženami z céleho Slovenska, ktoré v tichu a intezívnej osobnej modlitbe hľadali svoju identitu ženy pred milujúcim pohľadom Krista.