Zomrel kňaz vdp. Jozef Štofej

Zomrel kňaz vdp. Jozef Štofej

Dňa 9. februára 2019 zomrel kňaz košickej arcidiecézy vdp. Jozef Štofej. Bol najstarším kňazom tejto arcidiecézy a dlhoročným spovedníkom sestier v Dome sv. Jozefa – od ich návratu do Prešova. 
Pri poslednej rozlúčke v jeho rodisku v Brekove emeritný otec arcibiskup Alojz Tkáč vyzdvihol jeho verné a dôsledné plnenie úlohy kňaza: ohlasovať, posväcovať a spravovať.

My sestry CJ mu ďakujeme nielen za povzbudivé slová, ale aj za príklad viery, ktorý z neho vyžaroval. Pamätáme na neho v našich modlitbách. R. I. P. 

sr. Ulrika CJ