Zreštaurovaná socha Panny Márie v Prešove

Zreštaurovaná socha Panny Márie v Prešove

V roku 1880 išiel košický biskup Konštantín Šuster do mariánskej svätyne v Mariazzeli. Chcel prosiť Máriu Matku dobrej rady, aby mu pomohla v ťažkej úlohe biskupa, vyprosila mu milosť pracovať pre duchovné blaho veriacich a dala mu radu ako mravne povzniesť diecézu. Na spiatočnej ceste vlakom sa od spolucestujúcich dozvedel, že v St. Pöltene horlivo pracujú Anglické Panny a že ovocie ich apoštolátu je veľké. Neváhal, prerušil cestu a vystúpil v St. Pöltene. Po rozhovore s vtedajšou generálnou predstavenou Josefínou Castiglione požiadal o sestry do Prešova. Dohovorili sa a začal stavať dom pre činnosť sestier. Už v roku 1882 prišlo 8 sestier do Prešova. Dom bol pod patronátom korunnej princeznej Štefánie a volal sa Stefaneum. Po smrti jej manžela v roku 1889 sa zriekla patronátu nad týmto domom a dom bol nazvaný Sancta Maria.

V roku 1904 sa slávilo 50 výročie vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Pri tejto príležitosti predstavená domu Mária Goldschmidtová dala vytesať výklenok, aby tam mohla byť umiestnená veľká socha Nepoškvrnenej Panny Márie. Dňa 7. decembra 1904 bolo slávnostne odhalenie sochy v prítomnosti celého prešovského duchovenstva, mestského zastupiteľstva a rozličných spolkov. Všetci prítomní mali horiace fakle. Odvtedy pripomínalo Máriino otvorené náručie každému okoloidúcemu, že jej materinské srdce bdie nad ním, nad celým mestom i svetom.

V roku 1950 bola socha zhodená z výklenku a zničená. 40 rokov zíval tento výklenok prázdnotou. Podľa fotografie sa v roku 1991 dala vyhotoviť kópia pôvodnej sochy, ktorá bola 7. decembra 1991 posvätená arcibiskupom A. Tkáčom a znovu umiestená do výklenku. V roku 2000 bol obnovený náter sochy. Pod vplyvom poveternostných podmienok bola potrebná ďalšia rekonštrukcia. 27. mája 2016 znovu zrekonštruovanú sochu môžeme opäť dať do výklenku, aby nanovo pripomínala otvorené materinské náručie pre všetkých.

 

Fotogaléria: Zreštaurovaná socha Panny Márie v Prešove