Drahí priatelia, napíšte nám váš úmysel a prosbu o modlitbu. V dnešný deň ju prednesieme Bohu počas našej spoločnej večernej modlitby a budeme na vás osobitne pamätať. 

Sestry CJ

Prosba o modlitbu

Prosba

Mama | 21.05.2022

Prosím o modlitby pre svoju dcéru za uzdravenie pomoc ochranu Matky Božej. Bohu vďaka

Prosba

Tomáš | 21.05.2022

Prosím Vás o modlitby za zvládnutie štátnic.

Prosba za dceru

Bohuznama | 20.05.2022

Prosím o modlitby za vyriešenie manželskej krizy Marie, aby našla opäť cestu k svojmu manželovi a obnovila sa ich láska. PBZ

Prosba za dceru

Bohuznama | 20.05.2022

Prosím o modlitby za moju dcéru, aby zvládla štátnicu ktorú bude mať. Pane Ježišu obdar ju darmi Ducha svätého a zachovaj ju vo svojej milosti.PBZ

prosba o modlitbu za ty, kdo ji potřebují

prosebnice J. | 20.05.2022

Milé sestřičky, děkuji vám a stále prosím o modlitbu za děti a jejich rodiny. Pro Jitku, Milana, Marka a Janičku prosím o modlitbu za osvobození od zlého a od psychické poruchy, zvláště pro Jitku za dary uzdravení a životní síly a pro Milana zvláště za dar obrácení, pro všechny pak za dary pevné víry, za dary Ducha svatého, za trpělivost, odpovědnost, pracovitost, vytrvalost, poctivost, lásku, vstřícnost a pokoru.

prosba

Tina | 19.05.2022

Prosím moc o zdraví našich dětí a celé rodiny, děkuji moc, Tina

za syna

Rena | 19.05.2022

prosím o modlitbu za syna Matúša za jeho oslobodenie od závislostí a za uzdravenie.Bohu vďaka

Prosba omodlitbu

Alena | 19.05.2022

za uzdravenie vztahov medzi členkami večeradla, Božiu pomoc a ochranu,požehnanie pre večeradlo
Za uzdravenie vztahu medi dvoma kolegami, božiu pomoc a ochranu,
dobrých životných partnerov pre nich

Za uzdravenie a oslobodenie a pokoj

Sužovaná manželka | 19.05.2022

Prosím pre syna,pre manžela,ktorý má mobbing na pracovisku,mám strach-aby sa psychicky nezrútil,modlite sa za jeho novú prácu,nevie odpočívať ani doma,hneď ide do postele a sa trasie a má zlé myšlienky,nech Pán Ježiš nám pomôže,lebo nedokážeme takto ďalej fungovať ,prosím o zmilovanie Božie.PBZ.

Modlitba

Boženka | 18.05.2022

Prosím o modlitby za môjho učiteľa Mareka, ktorý zomiera. Má vysoké štádium rakoviny. Doma 2 malé deti a ženu so zdrav.problénami. PBZ

Prosba

Veriaca | 18.05.2022

Prosím o modlitby za ochranu Božiu mojej ridiny pred zlom .pbz.

prosba o modlitbu za ty, kdo ji potřebují

maminka J. | 17.05.2022

Milé sestřičky, děkuji vám a stále prosím o modlitbu za děti a jejich rodiny. Pro Jitku, Milana, Marka a Janičku prosím o modlitbu za osvobození od zlého a od psychické poruchy, zvláště pro Jitku za dary uzdravení a životní síly a pro Milana zvláště za dar obrácení, pro všechny pak za dary pevné víry, za dary Ducha svatého, za trpělivost, odpovědnost, pracovitost, vytrvalost, poctivost, lásku, vstřícnost a pokoru.

prosba

Bohuznáma | 17.05.2022

Pochválený buď Ježiš Kristus! Prosím o modlitbu za sebe, svojich blízkych, dobrodincov, kňazov, nech nás Pán uzdraví, oslobodí, daruje nám pokoj, dary Ducha Svätého, požehná nás všetkým nebeským duchovným požehnaním! Prosím aj za bohuznámu sestru, nech jej Pán udelí milosť obrátenia a spásy duše, nech ju uzdraví nielen na duši, duchu ale keď je to Jeho vôľa aj na tele...Nech sa deje Jeho vôľa. Ave Mária! Pán Boh zaplať, vysliš a požehnaj!

Prosba o modlitby

Veronika | 17.05.2022

Prosím o modlitby za silu učiť sa na skúšky. PBZ

Prosba o uzdravenie

Eva | 16.05.2022

Drahý ocko, prosím o uzdravenie pre Juraja

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok