Drahí priatelia, napíšte nám váš úmysel a prosbu o modlitbu. V dnešný deň ju prednesieme Bohu počas našej spoločnej večernej modlitby a budeme na vás osobitne pamätať. 

Sestry CJ

Prosba o modlitbu

Prosba o modlitby

Bohuznama | 21.01.2023

Milé sestričky prosím o modlitby za rýchle a kladné poriesenie záležitosti ohľadom pozemkov, je to pre nás veľmi dôležité a súrne, Pán vie..nech zasiahne a oslávi sa cez tento problém..pbz

Prosba o modlitbu

Andrea | 21.01.2023

Milé sestričky, prosím o modlitbu za uzdravenie našej rodiny, odstránenie napätia, agresivity a hnevu, za pokojné prežitie víkendu, za toleranciu a sebaovládanie pre všetkých členov. Pán Boh zaplať

Pokoj v rodine

Martina | 21.01.2023

Prosím o modlitby za uzdravenie môjho manžela Ľuba z alkoholizmu, modlím sa zaňho Pompejsku novému, potrebujem Vašu modlitbovú podporu.Velmi Vám ďakujem.PBZ.
Martina.

Prosba

Andrea | 20.01.2023

Prosim o modlitbu, aby manžel aj syn vedeli v náročných a stresujúcich situáciách zachovať pokoj a primerane reagovali. Za uzdravenie ich tráum z detstva, Pán Boh nech im pomáha a ochraňuje ich, on najlepšie vie, čo potrebujú. Ďakujem

Prosba

Andrea | 20.01.2023

Prosím o modlitby za moju rodinu, za lásku, pokoj, odpustenie a zmierenie sa. Za vyriešenie všetkých problémov, uzdravenie syna aj manžela, trvalé odstránenie násilia a kladné vyriešenie situácie s profesorom zo seminára z matematiky. Ďakujeme

Prosba o modlitbu

Anna | 20.01.2023

Drahé sestry, prosím o modlitbu za dary Ducha svätého potrebné pre prácu s deťmi a aby mi dobre dopadla hospitácia. Ďakujem Anna

Prosba o modlitby

Bohuznama | 20.01.2023

Milé sestričky prosím o modlitby za odvrátenie všetkých našich neprajníkov a za ochranu pred plynucim zlom a nech nás Pan chráni pred zákernostou zlých ľudí.pbz

Prosba o modlitby

Janka | 20.01.2023

Milé sestričky prosím o modlitby, manžel je pracovne v zahraničí nech Pan drží nad ním svoju ochrannú ruku a pomáha mu zvládnuť všetky povinnosti a tiež chcem vyprosovat pre neho radosť a pokoj v srdci.pbz

Prosba o modlitbu

Dcéra | 20.01.2023

Milé sestričky prosím o modlitby za moju mamku za spásu jej dušičky nech je jej náš Pan milostivy a odpustí jej všetky tresty za hriechy a príjme k sebe do večnej slávy a tiež chcem vyprosovat pokoj a silu pre nás ostatných aby sme to všetko uniesli.pbz

Prosba o modlitbu

Bohuznama | 20.01.2023

Milé sestričky prosím o modlitby za rýchle a kladné poriesenie záležitosti ohľadom pozemkov, je to pre nás veľmi dôležité a súrne, Pán vie...nech sa cez tento problém oslávi,jemu nie je nič nemožné...pbz

Prosba o modlitby

Bohuznama | 20.01.2023

Milé sestričky prosím o modlitby za otca,za uzdravenie z alkoholu a pokoj do srdca.pbz

Prosba o modlitbu

Marek | 20.01.2023

Prosím o modlitbu a vzťah, a tiež pokoj, lásku a uzdravenie do srdca A.

Prosba omodlitbu

Alena | 20.01.2023

Za uzdravenie vztahov v tažko skušanej rodine
za uzdravenie vztahov v našej poliklinike
za uzdravenie vztahov medzi troma surodencami,božiu pomoc
za svetlo pre moju sestru,abz neublížovala sestre,aby sa snažila všetko zle odčinit dobrými skutkami

Modlitba za mamu

Eva | 20.01.2023

Drahé sestry, prosím o modlitby za moju mamku Ľudmilu 80r., leží v nemocnici so zápalom pľúc, zle sa jej dýcha má horúčky a vysoké zápalové hodnoty. Teraz sme dali zavolať kňaza. Dakujem
Eva zajacová

Prosba

Mama | 20.01.2023

Prosím o modlitby za zdravie , pokoj v srdci , ochranu Božiu pre svoju dcéru. Bohu vďaka.

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Pridať nový príspevok