Drahí priatelia, napíšte nám váš úmysel a prosbu o modlitbu. V dnešný deň ju prednesieme Bohu počas našej spoločnej večernej modlitby a budeme na vás osobitne pamätať. 

Sestry CJ

Prosba o modlitbu

Prosba o modlitbu

Ľ | 02.08.2021

Drahé sestričky, vrúcne prosím na Váš príhovor o Božiu pomoc a požehnanie vo veci úpravy platu. BOH vás žehnaj za Vaše modlitby a adorácie!

Modlitba za prácu

E | 02.08.2021

Pokorne Vás prosím o modlitbu za rýchle nájdenie si vhodnej práce. Ďakujem.

Prosba

Veriaca | 02.08.2021

Prosím o modlitby za odvrátenie nepriateĺov a neprajníkov nech ma viac už neponižujú nepohŕdaju mnou Pane zmiluj sa. Pbz.

Prosba

Mária | 02.08.2021

Milé sestričky, prosím o modlitbu za uzdravenie môjho tela a duše za uzdravenie vzťahov v rodine,za môjho manžela,deti,aby nás Pán Boh požehnal a Panna Mária skryla vo svojom Nepoškvrnenom srdci.Pán Boh zaplať a požehnaj.

prosba o modlitbu za ty, kdo ji potřebují

prosebnice J. | 02.08.2021

Milé sestřičky, prosím vás o modlitbu za děti a jejich rodiny, zvláště za dceru Jitku. Pro Jitku prosím o modlitbu za osvobození se od zlého a od psychické poruchy, za životní sílu, pracovitost a odpovědnost, a za nástup do trvalé práce. A prosím o modlitbu za dar úplného uzdravení pro Pavla a Anežku.

Prosba

Ľubka | 01.08.2021

Prosím o modlitby pre nášho syna,jeho kamarátov,manžela a prácu a kolegov a predĺženie pracovnej zmluvy,oca,celú rodinu,neprajníkov,duše v očistci o za brata S. a P.PBZ.

Za rodinu

Mama | 01.08.2021

Prosím vás o modlitby za Božiu pomoc a ochranu Matky Bozej pre mňa a moje deti s rodinami, aby nas Pan ochranoval a branil pred útokmi zlého.Dakujem za vyslysane prosby a vám za modlitby. PBz.

Za nové priateľstvá

Veronika | 01.08.2021

Prosím o modlitbu za nájdenie nových priateľov, aby mi do života vstúpili noví kamaráti. Pán Boh zaplať.

prosba o modlitbu za ty, kdo ji potřebují

prosebnice J. | 01.08.2021

Milé sestřičky, prosím vás o modlitbu za děti a jejich rodiny, zvláště za dceru Jitku. Pro Jitku prosím o modlitbu za osvobození se od zlého a od psychické poruchy, za životní sílu, pracovitost a odpovědnost, a za nástup do trvalé práce. A prosím o modlitbu za dar úplného uzdravení pro Pavla a Anežku.

Prosba

Veriaca | 31.07.2021

Prosím o modlitby za odvrátenie nepriateĺov a neprajníkov. Bohu vďaka.

Prosba

Veriaca | 30.07.2021

Prosím_ o duševné zdravie a veľkú živú vieru a Božiu ochranu pre nášho syna,manžela,mňa,oca,Máriu,sestry,synovcov,svokru i celú rodinu,nepriateľov,za duše v očistci aj za S.a P.VNSPM.PBZ.

Prosba

Mama | 30.07.2021

Prosím o modlitby pre svojho syna. Bohu vďaka.

Prosba

Veriaca | 29.07.2021

Prosím o modlitby pre seba za zdravie dary Ducha Svateho pomoc Božiu v práci ochranu Božiu. Bohu vďaka.

prosba o modlitbu za ty, kdo ji potřebují

prosebnice J. | 29.07.2021

Milé sestřičky, děkuji vám a stále prosím o modlitbu za děti a jejich rodiny, zvláště za dceru Jitku. Pro Jitku prosím o modlitbu za osvobození se od zlého a od psychické poruchy a za nástup do trvalé práce. A prosím o modlitbu za dar úplného uzdravení pro Pavla a Anežku.

Prosba

Marek | 29.07.2021

Prosím o modlitby za milosť nájdenia dobrej manželky a uzdravenie mojej sestry A. z potravinovej alergii. PBZ.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok