Drahí priatelia, napíšte nám váš úmysel a prosbu o modlitbu. V dnešný deň ju prednesieme Bohu počas našej spoločnej večernej modlitby a budeme na vás osobitne pamätať. 

Sestry CJ

Prosba o modlitbu

Zdravie

Silvia | 03.10.2022

Prosím o modlitbu za zázračné vyzdravenie pána Františka.

prosba o modlitbu za ty, kdo ji potřebují

maminka J. | 02.10.2022

Milé sestřičky, děkuji vám a stále prosím o modlitbu za děti a jejich rodiny. Pro Jitku, Milana, Marka a Janičku prosím o modlitbu za osvobození od zlého a od psychické poruchy, zvláště pro Jitku za dary uzdravení a životní síly a pro Milana zvláště za dar obrácení, pro všechny pak za dary pevné víry, za dary Ducha svatého, za trpělivost, odpovědnost, pracovitost, vytrvalost, poctivost, lásku, vstřícnost a pokoru.

Prosba

Eva | 02.10.2022

Prosím vás o modlitbu za vyriešenie mojej ťažkosti, ktorou prechádzam, aby sa nado mnou Pán zľutoval, PBZ

prosba o dary DS

Alena | 02.10.2022

Za dar rozlišovania; správneho rozhodovania; za dar rozumu; dar múdrosti pre vzťah Aleny a Juraja ; ak majú byť spolu podľa Božej vôle nech uzavrú manželstvo. PBZ

Prosba o modlitbu

Peter | 02.10.2022

Prosím o modlitbu pre mojich najbilžších nech sa netrápia a nech sú zdravý a šťastný. Ďakujem

za manželstvo

K | 02.10.2022

Prosím Vás o modlitby za záchranu nášho manželstva, aby nám Pán pomáhal žiť vo vzájomnej láske, vernosti, čistote, úcte, súdržnosti,...PBz

Prosba

Gabriela | 01.10.2022

Prosím o modlitby za zdravie, božiu pomoc pri operácii ktorú mám 5.10.2022.,aby výsledky z histologie boli negatívne. Prosím, pane zmiluj sa nado mnou.

Za uzdravenie

Jana | 01.10.2022

Prosím vás o modlitbu za uzdravenie oka Ľubomíra. Pán Boh zaplať.

obrátenie

K | 01.10.2022

Prosím Vás o modlitby za obrátenie krstného syna a bratov.PBz

za manželstvo

K | 01.10.2022

Prosím Vás o modlitby, aby Pán zachránil naše manželstvo a pomáhal nám žiť vo vzájomnej láske, úcte, čistote, vernosti, súdržnosti,...PBz

Prosba

Marika | 01.10.2022

Prosim o modlitbu za uzdravenie syna Jakuba zo zavislosti na alkohole,nikotine,partii,nema cas pre Boha,je pysny a arogantny.PBZ.

Prosím

Lukáš | 30.09.2022

Milé Sestričky prosím o modlitbu za Líviu a rodinu ďakujem

Prosba o manželstvo

Ľubica | 30.09.2022

prosím o modlitby a za obrátenie a uvedomenie si správnych životných postojov pre bohuznamu nech žije s manželom nie s rodičmi

za manželstvo

K | 30.09.2022

Prosím Vás o modlitby za záchranu nášho manželstva, aby nám Pán pomáhal žiť vo vzájomnej láske, vernosti, čistote, úcte, súdržnosti,... PBz

Prosba o modlitbu

Daniela | 29.09.2022

Za uzdravenie vztahov v rodine kytkovej, božiu pomoc a ochranu pre tuto rodinu,požehnanie do rodiny
Za uzdravenie vztahov na pracovisku,požehnanie, za svetielko do mojho života
za oslobodenie sestry? uzdravenie našho vztahu
za svetlo pre sudkynu ako ma rozhodnut, za svetlo pre mna,čo mam na sude povedat

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok