Ponuky

DUCHOVNÉ CVIČENIA Lukov Dvor

28.07.2017 17:00
http://www.misionari.sk/index.php/duchovne-centrum/duchovne-cvicenia/program

Tábor pre mladých

22.07.2017 00:00

Jezuiti pozývajú na Magis CE 2017

14.07.2017 00:00
Kontemplatívni v činnosti: „V dôvernom spojení s Bohom.“ Magis Central Europe 2017 je medzinárodné stretnutie mladých ľudí  vo veku od 18 do 35 rokov, ktoré každoročne spoločne...

Novinky

Deň rodiny 2017 v Ružomberku

Počas májových a júnových víkendov prebiehali vo viacerých slovenských mestách podujatia na podporu rodiny s mottom „Aby deti otca mali, aby mali mamu“. V Ružomberku sa Deň rodiny opäť po roku konal v jezuitskej záhrade za spolupráce viacerých kresťanských spoločenstiev, reholí a združení. Program...

Oslava okrúhlych jubileí sestier

 "Aké je dobré a milé, keď bratia a sestry žijú pospolu." (Ž 133,1) Je čas na prácu a je čas na oddych, zábavu a príjemné spoločenstvo. Keď sa to spojí s oslavou okrúhlych narodenín, je z toho naozaj super "guľatý" večer oltárnych spolusestier.

Akcie pre všetky vekové kategórie v hospici Matky Terezy

Denný stacionár a hospic Matky Terezy v Bardejovskej novej Vsi usporiadal v posledný deň školského roku akciu pod názvom "Rodičia a deti, starí rodičia a vnúčatá." Vďaka bohatému programu sme napriek vekovému rozdielu zažili krásne slnečné popoludnie. Do programu sa...

Tábor pre deti v Antalovciach na Ukrajine

Od 5.-10.júna sme mali v Antalovciach letný tábor pre deti z našich farností, ktoré mali zhruba 7-11 rokov. Hlavnou myšlienkou tábora boli fatimské zjavenia. Deti sa postupne oboznamovali nielen s udalosťami, ktoré sa stali pred 100 rokmi vo Fatime, ale aj s malými deťmi, ktorým sa Panna Mária...

Výlet mladých do Karpát na Ukrajine

V nedeľu 18. júna sme spolu s mladými z našich farností vyrazili autobusom zo Zakarpatia do údolia Karpát, aby sme pripravili a zrealizovali náš druhý tábor pre deti. Cestovali sme zhruba 5 hodín, možno aj viac. Keď sme konečne dorazili na miesto, potešili sme sa krásnemu prostrediu i čistému...

Duchovná obnova pre dievčatá

V čase od 19.- 21.5.2017 sa stretlo 11 dievčat vo veku 10 až 12 rokov z Čiernej Vody na duchovnej obnove o priateľstve v Ivanke pri Dunaji. Strávili sme spolu krásne chvíle v osobnej a spoločnej modlitbe, v zdieľaní, pri stolovaní a hrách. sr. Miroslava a sr. Letícia 

Sestry z Kyjeva. Sociálno-pastorálne centrum Jána Pavla II.

“Nechajte deti prísť ku mne,nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.” 7. - 9. mája sme mali možnosť prežiť krásne chvíle s deťmi, ktoré kvȏli vojnovej situácii museli opustiť svoje domovy na východe Ukrajiny.  Zorganizovali sme pre ne program (piesne, scénky, bábkové divadlo a...

Odpustová slávnosť v Užhorode

11. júna sme v našej fanosti v Užhorode mali odpustovú slávnosť, na ktorú sme sa dlho chystali. Po slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval otec Polykarp OFM bolo pripravené pohostenie a zábavný program s tancami a súťažami pre detí. Program pre deti a dospelých pripravovala naša mládež. Z vydarenej...

Prednáška Vdp. Hudáka v Užhorode

15. mája sme pozvali do nášho Sociálneho Centra Márie Wardovej v Užhorode Vdp. Pavla Hudáka. Vdp. Hudák mal pripravenú prednášku pre mládež, ktorá žije v našom sociálnom centre a tiež pre mladé rodiny z farnosti. Prednáška sa niesla v duchu medziľudských vzťahov. Bola veľmi zaujímavá a hoci naši...

Výlet zamestnancov z hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi

Dňa 10. júna 2017 Občianské združenie Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi zorganizovalo výlet pre zamestnancov hospicu do Tokajskej oblasti so zameraním "proti syndŕomu vyhorenia". Zúčastnili sme sa na ochutnávke vín, potom sme navštívili vyhliadkovú vežu a pochutnali si na dobrom obede, kde...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>