Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Pozvánka na koncert rómskych spevákov

Srdečne vás pozývame do KD v Starej Ľubovni, kde sa v sobotu 7.1. 2017  o 17:00 uskutoční vystúpenie rómskeho bigbandu s názvom BARARAS. Približne 80 rómskych hudobníkov...

Prosba o pomoc pre mladú rodinu po tragédii

Na Božie narodenie 25.12. sa mladá rodinka s tromi deťmi vybrala na návštevu svojich rodičov. Cestou došlo k veľkej tragédii. Havarovali a ich najmenšie, iba...

Novéna putovania v Kujbyševe

Už niekoľko rokov  funguje v našej farnosti predvianočná Novéna “ Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu”.V tomto roku sme oslovili aj niekoľko nových rodín a nakoniec sa...

Adventná duchovná obnova vo Vidinej

V prvú decembrovú sobotu sa konala vo Vidinej adventná obnova pre veriacich z Lučenca. Priestory pre stretnutie ľudí túžiach po prehĺbení svojho duchovného života nám...

Sv. Mikuláš v Tjumeni

Jednou z najkrajších akcii počas adventu, ktorej sa tešia nielen deti nasej farnosti v Tjumeni je sviatok Sv. Mikuláša. Tento rok, po slávení sv. omše, rodičia najprv...

Púť farníkov z Kujbyševa k blahoslaveným rehoľným sestrám

Začiatkom októbra sa veriaci z farnosti v Kujbyševe vybrali na púť k dvom blahoslaveným rehoľným sestrám  z Kongregácie sv. Jozefa, do Charska, na Sibíri. V roku 2001...

Pomikulášska noc v Lučenci

Na Cirkevnej ZŠ v Lučenci sa konala tzv. „pomikulášska noc“. Zúčastnili sa na nej deti prvého a druhého stupňa, spolu 35 žiakov. Väčšinu času som strávila...

Rekolekcie v Dome sv. Jozefa

Byť s NÍM je najväčšou radosťou zasvätených. Tieto dni  7 – 9.12.2016 sme v doprevádzaní Vdp. Ľuboša Laškotyho mohli lepšie prežívať dni s Pánom...

Sv. Mikuláš navštívil sestry v Dome sv. Jozefa

Aj tohto roku k nám prišiel sv. Mikuláš. A isto nie preto, že sme boli dobré, ale preto, aby sme si znova uvedomili podstatu tohto sviatku a to, že Mikuláš...

GAUDETE v Dome sv. Jozefa

Dnes prežívame nedeľu radosti. Radosť by mala napĺňať naše srdcia pri očakávaní Ježišovho príchodu. Týmto príspevkom sa chceme podeliť o radosť, ktorú sme mohli prežívať...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>