Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Deň rodiny v Ružomberku

V nedeľu 26.6.2016 sa v Ružomberku opäť konal Deň rodiny. Pred rokom toto podujatie prebiehalo v spolupráci s rehoľnými spoločenstvami, ktoré pôsobia v Ružomberku z...

Pobyt v prírode pre deti zo sociálne slabších rodín - chata na Hradisku

V čase od 8. – 12. júla 20 detí, vo veku od 5 do 12 rokov, strávilo krásnych a veselých 5 dní v prírode na chate. Spoločne sme objavovali prejavy Božieho...

Návšteva dievčat u sestier v Prešove

V dňoch od 6. júla do 10. júla boli v Prešove v Dome Márie Wardovej na návšteve dievčatá, ktoré mali záujem prvýkrát bližšie spoznať  život sestier...

Duchovná obnova pre ženy z Čiernej Vody „ŽENY PRÍHOVORU“

V dňoch 23. – 26. júna sa spoločenstvo 18 žien zúčastnilo duchovnej obnovy v Ivanke pri Dunaji. Ženy v tichu a ústraní kontemplovali nad evanjeliovými...

Prvé sväté prijímanie v Podsádku

Mesiac jún je pre všetky deti i študentov veľmi príjemný. Končí sa dennodenný kolobeh času strávený v škole. Tretiaci majú  koniec školského roka spestrený...

Odmeny pre najaktívnejších mladých a miništrantov v Jarovniciach

21.6.2016 sa v rómskom kostole Panny Márie Fatimskej konala v tomto školskom roku posledná detská svätá omša, pri ktorej boli odmenení nielen najlepší miništranti, ale aj...

Vystúpenia tanečných skupín z Jarovníc

20.6.2016 sa v Kultúrnom dome v Jarovniciach konalo pod vedením našich sestier CJ a pod záštitou Občianskeho združenia Jarovnice záverečné vystúpenie desiatich najlepších...

Deň detí v Jarovniciach

18.6. 2016 skutočnili naše sestry CJ v Jarovniciach na farskom ihrisku pod záštitou Občianskeho združenia Jarovnice a v spolupráci s miestnym farským úradom a 10-timi...

Letný tábor detí z Užhorodu

Od 4. do 9. júna sestry pôsobiace v Užhorode zorganizovali letný tábor pre deti z farnosti. Rodičia mohli prihlásiť svoje ratolesti vo veku od 6 do 12 rokov. Prázdninový...

Noc v kláštore v Prešove

Na podnet našich študentov z „dolného gymka“  Jana Adama Raymana v Prešove, kde učí s. Jana Papcunová sme v máji zopakovali  druhýkrát  Noc...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>