Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Wardovej a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Wardovej, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Amazonský pozdrav (list s. Pavlíny)

01.09.2014 11:39
Murituba, 30. august 2014 Milé sestry, pozdravujem vás všetky z mojej...

Rozhovor o spravodlivosti, pokoji a intergrite stvorenia

29.07.2014 20:47
Sestra Bohdana sa v Ríme zúčastnila na medzinárodnom stretnutí CJ...

Sr. Pavlína v Brazílii

28.07.2014 21:45
Píše sr. Pavlína, odborná asistentka na katedre biológie...

10. výročie založenia domu v Ružomberku

28.07.2014 21:42
Na sviatok sv. Ignáca, 31. júla 2014, bude tomu 10 rokov, čo sme...

Duchovná obnova pre ženy - matky nachádzajúce sa v ťažkých životných situáciách

26.07.2014 15:58
V dňoch 11. - 14.7. 2014 sa v krásnom prostredí prírody na chate pri...

Týždeň venovaný deťom zo sociálne slabších rodín!

26.07.2014 15:57
V júli prežilo 28 detí  zo sociálne slabších rodín z Prešova a...

sr. Anežka, Sibír, Rusko

24.07.2014 20:24
Delí sa sestra Anežka z Tyumenu, Sibír, Rusko 23.02.2014 bol...
1 | 2 | 3 >>