Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Oslava sv. Martina v Štěkni

V Štěkni sa stáva tradíciou každoročná oslava sv. Martina, ktorá prebieha v blízkom parku, kde bývajú sestry. Výnimkou nebol ani tento rok. Po zotmení zopár...

Sestry zo Štěkne sa zúčastnili veľkej slávnosti v Prahe

Traja rehoľníci z Rytierskeho rádu križovníkov s červenou hviezdou skladali 14.septembra v Prahe večné sľuby a definitívne sa začlenili do rehoľného spoločenstva....

Duchovná obnova pre ženy v Lukovom Dvore

"Žena, koho hľadáš?  2. časť   V dňoch 18.-20. novembera 2016 sa na duchovnej obnove zišlo 15 žien vo veku 29 - 53 rokov, ktoré v tichu kontemplovali príbeh...

Duchovna obnova "V milujúcom pohľade Boha"

Na duchovnej obnove, ktorá bola v dňoch od 10.-13. októbra 2016 v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, sa zúčastnilo 6 žien. Ženy v tichu a v meditativnej modlitbe...

"Skoncovanie obchodu s ľuďmi začína od nás."

S týmto mottom sa v dňoch 6. – 12. novembra sa v  Ríme uskutočnilo druhé stretnutie siete RENATE - „Európska sieť rehoľníčok proti obchodovaniu s ľuďmi a...

Duchovná obnova pre dievčatá z Čiernej Vody

V čase od 21. do 22.10. 2016 sa v komunite na Majakovského ul. v Bratislave konala duchovná obnova pre dievčatá vo veku 13 - 17 rokov. Na obnovu prišlo 10 dievčat. Dievčatá...

Stretnutie sestier v Bukurešti

V Rumunsku sa stretli sestry Congregatio Jesu z európskych krajín. Stretnutie sa konalo v dňoch od 28.10. do 31.10. v hlavnom meste Rumunska...

Stretnutie mladých v Mukačeve

V  Mukačeve sa začiatkom septembra konalo stretnutie mladých ľudí z Ukrajiny s našimi mladými z občianskeho združenia Magis, ERka...

Duchovná obnova pre ženy na Hradisku pri Prešove

Vychutnať si krásne dni v prírode a možnosť načerpať duchovných síl. Taktiež zažiť krásne spoločenstvo a ponoriť sa do ticha pri modlitbe malo desať žien vo...

Vstup do postulátu

Dňa 8.9.2016 vstúpila do postulátu Congregatio Jesu Lucia Vojtašáková. V kaplnke Ducha Svätého v Ružomberku ju počas sv. omše, ktorú celebroval p. Ondrej Gabriš SJ, prijala...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>