Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Deň rodiny 2017 v Ružomberku

Počas májových a júnových víkendov prebiehali vo viacerých slovenských mestách podujatia na podporu rodiny s mottom „Aby deti otca mali, aby mali mamu“. V Ružomberku sa Deň...

Oslava okrúhlych jubileí sestier

 "Aké je dobré a milé, keď bratia a sestry žijú pospolu." (Ž 133,1) Je čas na prácu a je čas na oddych, zábavu a príjemné spoločenstvo. Keď sa to spojí s oslavou...

Akcie pre všetky vekové kategórie v hospici Matky Terezy

Denný stacionár a hospic Matky Terezy v Bardejovskej novej Vsi usporiadal v posledný deň školského roku akciu pod názvom "Rodičia a deti, starí rodičia a...

Tábor pre deti v Antalovciach na Ukrajine

Od 5.-10.júna sme mali v Antalovciach letný tábor pre deti z našich farností, ktoré mali zhruba 7-11 rokov. Hlavnou myšlienkou tábora boli fatimské zjavenia. Deti sa postupne...

Výlet mladých do Karpát na Ukrajine

V nedeľu 18. júna sme spolu s mladými z našich farností vyrazili autobusom zo Zakarpatia do údolia Karpát, aby sme pripravili a zrealizovali náš druhý tábor pre deti....

Duchovná obnova pre dievčatá

V čase od 19.- 21.5.2017 sa stretlo 11 dievčat vo veku 10 až 12 rokov z Čiernej Vody na duchovnej obnove o priateľstve v Ivanke pri Dunaji. Strávili sme spolu krásne chvíle v...

Sestry z Kyjeva. Sociálno-pastorálne centrum Jána Pavla II.

“Nechajte deti prísť ku mne,nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.” 7. - 9. mája sme mali možnosť prežiť krásne chvíle s deťmi, ktoré kvȏli vojnovej situácii...

Odpustová slávnosť v Užhorode

11. júna sme v našej fanosti v Užhorode mali odpustovú slávnosť, na ktorú sme sa dlho chystali. Po slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval otec Polykarp OFM bolo pripravené...

Prednáška Vdp. Hudáka v Užhorode

15. mája sme pozvali do nášho Sociálneho Centra Márie Wardovej v Užhorode Vdp. Pavla Hudáka. Vdp. Hudák mal pripravenú prednášku pre mládež, ktorá žije v našom sociálnom...

Výlet zamestnancov z hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi

Dňa 10. júna 2017 Občianské združenie Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi zorganizovalo výlet pre zamestnancov hospicu do Tokajskej oblasti so zameraním "proti syndŕomu...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>