Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Darčeky od deti zo Sobraniec pre ukrajinské deti

 Dráhe spolusestry, drahí dobrodinci. Po dlhšom čase sa Vám opäť ozývame a prajeme Vám všetkým, aj naším dobrodincom požehnané prežitie posledných dní adventu a pokoj a požehnané...

Mikuláš v hospici Matky Terezy

D ​ň​ a 7.12.2017 v hospici Matky Terezy v Bardejovovskej Novej Vsei slúžil sv. omšu  vdp. Jozef Čeľovský a po nej nás navštívil Mikuláš, ktorý obdaril nielen deti zamestnancov, ale aj...

História a my - sestry CJ v rádiu Lumen

Relácia v archíve rádia Lumen: http://www.lumen.sk/archiv.html?page=2#archiv Názov relácie: História a my. Téma: 135 rokov od príchodu sestier CJ do Prešova

Vzácna návšteva

Mikuláš je prvou predzvesťou vianočných sviatkov. Už tradične chodí medzi deti a rozdáva im darčeky. Inak tomu nebolo ani 3. decembra v Mníchove, keď po prvej adventnej sv.omši zavítal aj so svojím...

Duchovná obnova pre ženy v Dúbravke

V sobotu 25.novembra sa v Kostole Ducha Svätého v Dúbravke uskutočnila už siedma duchovná obnova pre ženy, tentoraz s názvom Žiť v slobode. Zúčastnilo sa na nej 16 žien rôzneho...

Duchovná obnova pre dievčatá v Ivanke pri Dunaji

Víkendová duchovná obnova pre dievčatá z Čiernej Vody, Vajnor a Zálesieho sa konala 24.-26.11.2017 v Ivanke pri Dunaji/dom Manréza. Na obnovu prišlo 8 dievčat vo veku 14 - 17 rokov. Počas týchto dní...

Modlitbové stretnutie v Zborove

Dňa 6.11.2017 sme pripravili stretnutie s príbuznými pozostalých po chorých, ktorým sestry podávali sv. prijímanie v uplynulých troch rokoch.Pozvanie prijalo 9 rodín, s ktorými sme sa pred sv. omšou...

Biblický krúžok Naomi v Jeruzaleme

V novom škol.roku 2017/18 v Schmidtschule v Jerusaleme opäť pokračujeme v biblickom krúžku Naomi skupina spoznávať ľudí, biblické miesta a konkrétne pomáhať okolo seba. V utorok sme si urobili malú...

Sestry v Čechách boli na predstavení Sestry v akcii

11. 10.  2017 večer o 19.hod.  sr. Eugénia, sr. Tarzícia a sr.Beatrix prijali pozvanie na generálnu skúšku muzikálu "Sestry v akci" v divadle Karlín v Prahe. Hlavnú rolu hrala speváčka...

Sr. Silvia a sr. Ráchel v relácií Doma je doma na TV Lux

https://www.tvlux.sk/archiv/play/13061  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>