Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Zámek sester CJ

Marec 3.-5.3. 2017-Štěkeň CJ "Když se z cest vrátíme domú, je to tam pořád stejné. V našich hlavách se ale něco změnilo a to mění všechno ostatní." (Johan Lehrer) Tieto slová...

Divadelné predstavenie mladých v Dome sv. Jozefa

Kto by si myslel, že v Dome Sv. Jozefa nie je život, tak je na omyle. U nás je život, čoho príkladom je aj kultúrny večer. O. Jozef Mrúz založil amatérske divadlo z mladými z...

Šiška party v MAGISE

Sestry Congregatio Jesu, ktoré pracujú v občianskom združení MAGIS sa počas fašiangov stretli s dobrovoľníčkami pri posedení „ŠIŠKA PARTY“. Na tomto stretnutí sa...

Sr. Milada Maradová CJ oslavuje 100 rokov

V Štekni sa v posledný februárový deň konala veľká slávnosť, ktorá je veľmi zriedkavá a vzácna. Jedna zo spoločenstva sestier v tejto komunite sr. Milada Maradová oslávila...

Rozhovor so sr. Líviou o misijnom jarmoku na Spojenej škole sv. Vincenta v Bratislave

Sestra Lívia už niekoľko rokov pôsobí na našej škole ako učiteľka slovenčiny a náboženstva. V spolupráci so žiackou radou organizuje mnohé akcie, ktoré zlepšujú vzťahy...

V jednote myslí a sŕdc...

Plné očakávania, s primeranou dávkou napätia sme sa vo švrtok 16. 2. 2017 po vzájomnom stretnutí z rôznych kútov Slovenska vybrali do komunity sestier CJ...

Rozhovor so sr. Ľudmilou CJ o jej poslaní na Ukrajine

Rehoľná sestra Ľudmila: Nepozerajme na to, kto za tým je, keď ľudia umierajú Sestra Ľudmila Mathiová je 45 rokov rehoľnou sestrou v Congregatio Jesu. 6 rokov pracovala...

Deti v Jeruzaleme spoznávali Máriu Wardovú

Sviatok Márie Wardovej sme slávili aj v Jeruzaleme, na Schmidt Schule. Počas týždňa sme sa tento krát zamerali na misiu Márie Wardovej. Základne informácie boli na...

Krása spoločenstva

Mary Ward pred odchodom do večnosti povedala: "Nechcem vás vidieť smutné."  Táto radosť vyplýva z nášho povolania a znásobuje sa, keď ju prežívame v spoločenstve....

Pozvánka na duchovnú obnovu na tému povolanie

Dňa 11.02.2017 vám v priestoroch Teologickej fakulty v Bratislave na Kostolnej ulici pri Primaciálnom námestí ponúkame duchovnú obnovu na tému POVOLANIE. V čase od...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>