Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Pomoc pre vykorisťované ženy v Tirolsku

Sestra Bohdana CJ zakladá v Innsbrucku nový projekt na pomoc vykorisťovaným ženám v rámci organizácie SOLWODI, v spolupráci so salvatoriánkou s. Patriciou Erber  a s františkánkou s. Annou Mayerhofer z Viedne. ...

1. sv. prijímanie rómskych detí z Podsádku

Dňa 21. mája 2017 sa konečne naše rómske deti z Podsadku dočkali dlho očakávaného dňa- 1. sv. prijímania. Deti sa pod taktovkou sr. Anny Márie pripravovali celý rok. Na počudovanie mnohých sa týmto deťom podarilo nielen...

Musica navalis in honorem Sancti Ioannis Nepomuceni

Pätnásty májový večer v Prahe patril „svätcovi na moste“. Takéto ľudové pomenovanie dostal patrón pražskej arcidiecézy sv. Ján Nepomucký. Svätojánske barokové slávnosti NAVALIS začali slávnostnou sv. omšu celebrovanou...

Birmovka v Skalici

Farnosť v Skalici prežívala veľkú radosť. Vo farskom kostole sv. Michala sa v nedeľu 30.4. uskutočnila birmovka. Mladí ľudia zo stredných škôl prijali sviatosť dospelých a stali sa dospelými kresťanmi vo viere. Nech rastú v...

"Lienky" opäť na výlete

V sobotu 29.4. sme sa opäť s lienkami vybrali na výlet. Vyleteli sme na Košický hrad a Vyhliadkovú vežu. Ale neboli sme samé. Pripojili sa k nám aj lienky z Prešova a nechýbali ani rodičia. Stretli sme sa v peknom počte...

Konferencia na tému "zomieranie v nemocnici - systém verzus človek"

Dňa 22.apríla 2017 sa v Košiciach uskutočnila XII. konferencia so zameraním: KRESŤAN V NEMOCNICI na tému: "Zomieranie v nemocnici - systém verzus človek". Odborným garantom konferencie bol Mons.Milan Lach SJ, pomocný biskup...

...lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych! (Veľká noc v DSJ)

Ticho... Pán je v hrobe. Toto tajomstvo i posvätnosť chvíľ sme mali možnosť prežívať v celonočnej adorácií z piatku do soboty večera, kde sme sa striedali v modlitbe a do Pánovho hrobu sme...

Krst v Užhorode na veľkonočnú vigíliu

Pre farnosť v Užhorode bola táto Veľká noc výnimočná. Na veľkonočnú vigíliu bola v chráme sv. Juraja pokrstená prisťahovalkyňa z východnej Ukrajiny. Teraz žije v Užhorode a stará sa o výchovu dvoch vnukov. Svoju túžbu prijať...

Krížová cesta s deťmi z Ražňan

Tichú a tajomnú atmosféru Veľkého týždňa v Dome sv. Jozefa zrazu prerušila vrava 45 detí z Cirkevnej školy v Ražňanoch, ktorí sa prišli podeliť s tým, čomu v pôste venovali čas a prípravy....

Modlitba krížovej cesty so zamestnancami Domu sv. Jozefa

Blížil sa záver pôstu. A bolo dobré, aby sme všetci spolu: sestry, prijímateľky, zamestnanci alebo kolegovia spolu kľakli a v modlitbe pobožnosti krížovej cesty ďakovali i prosili navzájom za seba, za...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>