Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Príprava na slávenie Veľkej noci - spoločenstvo CVX v Prešove

Naše spoločenstvo CVX,(komunity kresťanského života s ignácianskou spiritualitou) stretávajúce sa v priestoroch Centra Márie Ward v Prešove, pod vedenim s.Jany Papcunovej, prijalo pozvanie na prípravu Veľkej noci v tichu...

Pôstná duchovná obnova so ženami z Lučenca

Na Kvetnú nedeľu sme odišli so ženami z Lučenca a okolia do ústrania na Osušie, aby sme sa stíšili a pripravili na slávenie tajomstiev Ježišovho utrpenia smrti a zmŕtvychvstania. Mottom nášho stretnutia...

ONLINE DUCHOVNÉ CVIČENIA PÔST 2017 - PRÍBEH LÁSKY

Počas Pôstneho obdobia prebehli Online duchovné cvičenia v každodennom živote sprevádzané cez internet. Duchovné cvičenia začali na Popolcovú stredu 1.3.2017 a skončili na Veľkonočnú nedeľu 16.4.2017 – trvali...

Rekolekcie v Tjumeni

Naša farnosť je zasvätená sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie. Už tradične v tomto čase, okrem odpustovej slávnosti, mávame veľkopôstné rekolekcie. Tohto roku ich viedol dominikán Mateusz Lipnicki OP, ktorý k nám...

„Pravá krása“ Krížová cesta

Dňa 17. marca 2017 v doobedňajších hodinách sa klienti DS Charitas a  DSS a RS Samária spolu s niektorými zamestnancami týchto zariadení a Bratislavskej arcidiecéznej charity zúčastnili v kaplnke sv. Alžbety na...

Úspešná výprava malej triedy s veľkým srdcom

Spolu s pani učiteľkou triednou a sestrou Ľubomírou sa naša septima alebo ako o sebe radi hovoríme ,,malá trieda s veľkým srdcom“ na tri dni 13.- 15.3.2017 presunula z Bratislavy na východ Slovenska, kde...

100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime

Dňa 11.3.2017 na stretnutí predstavených CJ v Centre Márie Wardovej pri príležitosti 100. výročia bola odovzdaná putovná socha Panny Márie Fatimskej do MAGISU a Centra Márie Ward. Pri tejto príležitosti sme sa...

Obnova na tému POVOLANIE

Spoločenstvo mladých s názvom MAGIS vzniklo na podnet jezuitov po Svetových dňoch mládeže v roku 2011. Tvoria ho mladí ľudia (zväčša vysokoškoláci), ktorí sa snažia žiť svoj bežný, každodenný život vo svetle...

Diecézne fašiangové stretnutie mladých v Serednom

Pred pôstom sa v Serednom uskutočnilo fašiangové diecézne stretnutie mladých s názvom "Urobte všetko, čo vám povie." Naša mládež z Užhorodu sa do tohto podujatia aktívne zapojila a to svojimi scénkami, piesňami, čítaním...

Maškarný ples pre deti z farnosti v Užhorode

Poslednú sobotu pred pôstom 25. 2. sme pripravil pre deti našej farnosti v Užhorode maškarný ples. Program sa začínal detskou svätou omšou ako ju mávame každú sobotu. Po nej sme sa presunuli do sociálneho...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>