Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Noc v kláštore v Prešove

Na podnet našich študentov z „dolného gymka“  Jana Adama Raymana v Prešove, kde učí s. Jana Papcunová sme v máji...

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE DIEVČATÁ 5. ROČNÍKA zo ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave

Duchovná obnova na tému Ja a Boh, sa konala 3. – 4. júna 2016 (piatok – sobota) v priestoroch komunitného domu na...

Týždeň v pražskej komunite

V uplynulých posledných dňoch sme v našom spoločenstve prežili dve zaujímavé udalosti. V stredu 8.6.2016 našu...

Daruj mi svoje srdce

Táto veta odznela niekoľkokrát ako výzva nielen pre 10 detí zo špeciálnej školy v Prešove, ktoré v kaplnke Domu sv....

90 rokov sr. Melánie

V sobotu 4.6.2016 sme pri rannej sv. omši v našej kaplnke v Dome sv. Jozefa ďakovali spolu so sr. Melániou za dar...

Aktivity pre Rómov v Zborove

Mesiac apríl sa v našej škole vyznačoval chrípkovými prázdninami, preto sme sa rozhodli pozvať do našej komunity pani...

Zreštaurovaná socha Panny Márie v Prešove

V roku 1880 išiel košický biskup Konštantín Šuster do mariánskej svätyne v Mariazzeli. Chcel prosiť Máriu Matku dobrej...

Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa...

... tak po živom Božom Slove túžia mnohí ľudia v Považskej Bystrici. Na začiatku pôstneho obdobia sa zrodila myšlienka, aby sr....

Stretnutie priateľov Márie Wardovej v Štekni

Rehoľné spoločenstvo sestier v Štekni každoročne organizuje stretnutie ľudí, ktorí sympatizujú s Máriou Wardovou,...

Májové popoludnie v záhrade

Niekedy je veľmi osožné  a dobré zmeniť naše stereotypy a prebudiť našu pasivitu. V pondelok 23. mája sme sa...

Týždeň kresťanskej kultúry v Ružomberku

V dňoch 9. - 15. mája 2016 sa v Ružomberku konal „Týždeň kresťanskej kultúry“ (TKK), ktorý zorganizovali viaceré organizácie a...

"ŽENA, KOHO HĽADÁŠ?" - duchovné obnovy pre ženy

Duchovná obnova pre ženy z Jarovníc "ŽENA, KOHO HĽADÁŠ?"   V čase od 22. - 24. 4. 2016 prežilo s krásnym pohľadom na...

Oslava sviatku sv. Jána Nepomuckého v Prahe

Slávnosť NAVALIS je veľkolepou oslavou jedného z hlavných patrónov Čiech – sv. Jána Nepomuckého. Do Prahy, už tradične, 16....

Návšteva koncentračného tábora v Dachau

Mala som možnosť prežiť dva týždne v karmelitánskom kláštore v Dachau. Bola to pre mňa veľmi silná a zaujímavá...

s. Alžbetka

Dňa 15.5.2016 prijal Otec do svojho DOMU našu spolusestru Alžbetu vo veku nedožitých 97 rokov.  Bola to sestra otvorená pre...
<< 22 | 23 | 24 | 25 | 26 >>