Novinky

PUTOVANIE SO SVÄTÝM IGNÁCOM

Pozývame mladých na duchovnú obnovu spojenú s putovaním v Poloninách, ktorá sa uskutoční v čase  od 11. do 15. júla 2023. Súčasťou programu je každý deň:  sv. omša,  Ignaciánsky impulz na modlitbu,  čas na osobnú modlitbu (počas putovania...

Víkend tanečnej meditácie 1

Srdečne pozývame na Víkend tanečnej meditácie (TTM) TTM prebieha ako ignaciánske duchovné cvičenia, ktorých súčasťou je tanečná meditácia ako modlitba. Táto forma duchovných cvičení pomáha vstúpiť do hlbšieho vzťahu s Bohom. 26. 5. – 28. 5. 2023   Centrum spirituality Premenenia Pána (v...

Výstava sviec v Bruseli

Dňa 19. 3. 2023 sa v Slovenskej katolíckej misii Bruseli v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho konala výstava sviec, ktoré urobila naša sestra Marianna Poláková. Sestra Marianna spolu so spolusestrami navštívila v septembri Brusel. Túto púť uskutočnili ako poďakovanie za povolanie sestry Kamily,...

Biblicko-poetické meditácie - Prešov

Biblicko-poetické meditácie v Centre Márie Wardovej, Konštantínova 2, Prešov Program: 1. spoločné stíšenie   2. individuálna meditácia v tichu 3. dobrovoľné zdieľanie   20. 3. 2023 17. 4. 2023 15. 5. 2023 12. 6. 2023   Biblicko-poetické...

Duchovná obnova v Pôste

Srdečne pozývame na duchovnú obnovu v Pôste Byť in či out? Ktorá cesta vedie k Bohu? Sprevádzajúci: sr. Eva Jaroušková, CJ Dátum: 10. – 12. marec 2023 Miesto konania: Centrum spirituality Premenenia Pána (v Dome Spoločnosti Ježišovej - pri Kostole Povýšenia Sv. kríža) ...

2% pre MAGIS

Našla som dobrý prostriedok, aby nám vždy vystačili peniaze totiž neodopierať almužnu!  Mary Ward   Milí sympatizanti, aj v roku 2023 sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu prostredníctvom poukázania 2% z dane z príjmu.  Svojím príspevkom môžete podporiť činnosť...

Týždeň tanečnej meditácie 2

Srdečne pozývame na Týždeň tanečnej meditácie (TTM) TTM prebieha ako ignaciánske duchovné cvičenia, ktorých súčasťou je tanečná meditácia ako modlitba. Táto forma duchovných cvičení pomáha vstúpiť do hlbšieho vzťahu s Bohom. 21. 6. – 27. 6. 2023   Centrum spirituality Premenenia...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>