Táto spoločnosť bola predovšetkým založená na to,
aby bránila a rozširovala vieru a aby pomáhala ľuďom
v kresťanskom živote a vo viere.

(Konštitúcie CJ)