1. pôstna nedeľa - 18.2.2024

1. pôstna nedeľa - 18.2.2024

„Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Mk 1,12–15

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vnútorne sa stíšim a v duchu sa postavím pod Kristov kríž. Preciťujem jeho lásku a milosrdenstvo voči mne a ďakujem mu za jeho vernosť.
  • Potom poprosím Boha o milosť, ktorú chcem dosiahnuť; tu to môže byť: Prosím o milosť, aby som prežíval toto pôstne obdobie ako čas pokánia a nového začiatku.
  • Na začiatku pôstneho obdobia nám sv. Peter vo svojom liste pripomína: „Milovaní, Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu.“ 1Pt 3,18 Môžem si v tichu viackrát zopakovať túto skutočnosť: „Kristus trpel ..., aby ma priviedol k Bohu.“ On opäť urobil prvý krok: On trpel ..., aby ma priviedol k Bohu. Dokážem vnímať toto pôstne obdobie ako túžbu Ježiša Krista priviesť ma k Otcovi?
  • V evanjeliu mi Ježiš hovorí: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Mk 1,15 Snažím sa vnímať, že Ježiš mne konkrétne hovorí „naplnil sa čas“ – TERAZ mne osobne Ježiš hovorí: „Kajaj sa a ver evanjeliu.“
  • TERAZ mám príležitosť zamyslieť sa a zvoliť si nejakú formu pokánia, ktorú chcem praktizovať v tomto pôstnom období. Môžem pouvažovať aj nad tým v čom alebo kedy mám problém „veriť evanjeliu.“
  • Je nejaká oblasť v mojom živote kde váham konať tak, ako koná Ježiš?
  • Čokoľvek sa rozhodnem konať v tomto pôstnom období ako prejav pokánia, budem mať na pamäti cieľ, pre ktorý to robím: aby ma to VIAC priviedlo k Bohu.
  • Na záver sa pred krížom porozprávam s Ježišom ako s priateľom, ktorý ma tak miluje, že za mňa obetoval svoj život.