1. pôstna nedeľa - 26.2.2023

1. pôstna nedeľa - 26.2.2023
Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.  A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.  Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: "Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby."  On odvetil: "Napísané je: “Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.”"  Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu  a vravel mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: “Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.”"  Ježiš mu povedal: "Ale je aj napísané: “Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.”"  A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu  a vravel mu: "Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať."  Vtedy mu Ježiš povedal: "Odíď, satan, lebo je napísané: “Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.”"  Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu. 
Mt 4, 1-11
 
IMPULZ NA MODLITBU
Nájdem si vhodné miesto a čas na toto stretnutie s Bohom. Vnútorne sa stíšim a uvedomím si, že som v prítomnosti Boha, ktorý počuje moje volanie a uisťuje ma o tom aj slovami žalmistu: „Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším, zachovám ho i oslávim.“ Ž 91, 15
Potom poprosím Boha o milosť, ktorú chcem dosiahnuť; tu to môže byť: Prosím o milosť, aby som s veľkodušnosťou vstúpil do prežívania Pôstneho obdobia a aby som využil všetky prostriedky k náprave svojho života, ktoré mi bude Boh ponúkať v čase pôstu.
Pomaly si prečítam dnešné evanjelium... Duch vedie Ježiša na púšť, do samoty... Ježiš tu zostáva dlhý čas... Potom príde satan, aby ho pokúšal... Diabol ho opúšťa a prichádzajú anjeli, aby mu posluhovali...
„Duch vyviedol Ježiša na púšť ...“ Púšť je obrazom vyprahnutosti, samoty, absencie života, miestom skúšok a pokušení. Dnes upustím od vnímania púšte ako miesta a obrátim svoju pozornosť na púšť ako na stav môjho vnútra, mojej duše. Pozerám sa na seba v pravde a uvažujem o mojich osobných „púštnych oblastiach“, kde sa stretávam s vlastnou vyprahnutosťou; dotýkam sa „miest bez života“; vnímam moje zápasy so Zlým, keď ma pokúša.
Potom sa započúvam do Ježišových slov a vnímam, čomu ma dnes učí... Vo chvíľach, ktoré trávim na svojej osobnej púšti, mi vkladá do rúk Božie slovo, aby ma posilnil a ukázal smer cesty k oáze.
Antoine de Saint-Exupéry v knihe Malý princ píše: „Púšť robí krásnou to, že niekde skrýva studňu...“ Začiatok Pôstneho obdobia môžem prijať ako pozvanie byť s Ježišom na „púšti“ a v Božom slove objavovať „živú vodu“, ktorá oživí, uzdraví všetky moje osobné „púštne oblasti“.
Na záver sa poďakujem Bohu za poznanie, ktoré mi v tomto čase modlitby daroval, a môžem sa pomodliť modlitbu:
 
„Prosíme ťa, Pane, dopraj nám 
týmto svätým pôstom nastúpiť cestu duchovnej obnovy, 
aby nás pokánie posilňovalo v boji proti nepriateľom spásy. 
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh 
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého 
po všetky veky vekov. Amen.“
Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.  A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.  Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: "Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby."  On odvetil: "Napísané je: “Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.”"  Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu  a vravel mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: “Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.”"  Ježiš mu povedal: "Ale je aj napísané: “Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.”"  A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu  a vravel mu: "Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať."  Vtedy mu Ježiš povedal: "Odíď, satan, lebo je napísané: “Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.”"  Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu. 
Mt 4, 1-11
 
IMPULZ NA MODLITBU
  • Nájdem si vhodné miesto a čas na toto stretnutie s Bohom. Vnútorne sa stíšim a uvedomím si, že som v prítomnosti Boha, ktorý počuje moje volanie a uisťuje ma o tom aj slovami žalmistu: „Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším, zachovám ho i oslávim.“ Ž 91, 15
  • Potom poprosím Boha o milosť, ktorú chcem dosiahnuť; tu to môže byť: Prosím o milosť, aby som s veľkodušnosťou vstúpil do prežívania Pôstneho obdobia a aby som využil všetky prostriedky k náprave svojho života, ktoré mi bude Boh ponúkať v čase pôstu.
  • Pomaly si prečítam dnešné evanjelium... Duch vedie Ježiša na púšť, do samoty... Ježiš tu zostáva dlhý čas... Potom príde satan, aby ho pokúšal... Diabol ho opúšťa a prichádzajú anjeli, aby mu posluhovali...
  • „Duch vyviedol Ježiša na púšť ...“ Púšť je obrazom vyprahnutosti, samoty, absencie života, miestom skúšok a pokušení. Dnes upustím od vnímania púšte ako miesta a obrátim svoju pozornosť na púšť ako na stav môjho vnútra, mojej duše. Pozerám sa na seba v pravde a uvažujem o mojich osobných „púštnych oblastiach“, kde sa stretávam s vlastnou vyprahnutosťou; dotýkam sa „miest bez života“; vnímam moje zápasy so Zlým, keď ma pokúša.
  • Potom sa započúvam do Ježišových slov a vnímam, čomu ma dnes učí... Vo chvíľach, ktoré trávim na svojej osobnej púšti, mi vkladá do rúk Božie slovo, aby ma posilnil a ukázal smer cesty k oáze.
  • Antoine de Saint-Exupéry v knihe Malý princ píše: „Púšť robí krásnou to, že niekde skrýva studňu...“ Začiatok Pôstneho obdobia môžem prijať ako pozvanie byť s Ježišom na „púšti“ a v Božom slove objavovať „živú vodu“, ktorá oživí, uzdraví všetky moje osobné „púštne oblasti“.
  • Na záver sa poďakujem Bohu za poznanie, ktoré mi v tomto čase modlitby daroval, a môžem sa pomodliť modlitbu:
„Prosíme ťa, Pane, dopraj nám 
týmto svätým pôstom nastúpiť cestu duchovnej obnovy, 
aby nás pokánie posilňovalo v boji proti nepriateľom spásy. 
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh 
a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého 
po všetky veky vekov. Amen.“