10. nedeľa v Cezročnom období - 11.6.2023

10. nedeľa v Cezročnom období - 11.6.2023

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.‘ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

  Mt 9, 9 -13 

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Prídem na miesto môjho stretnutia s Pánom.
 • Vedome sa stíšim a urobím to, čo mi pomáha zachovať si vnútorné i vonkajšie ticho... Pomaly dýcham, uvoľňujem napätie..., vstúpim do Božej prítomnosti a uvedomím si, že Pán je už tu a čakal ma..., tešil sa na mňa.
 • Opakovane si prečítam text evanjelia. Ak mi to pomáha, čítam aj nahlas.
 • Nechám na sebe spočinúť Ježišov láskavý pohľad... Vychutnám si túto chvíľu a zotrvám v nej, koľko potrebujem...
 • Poprosím o milosť: tu to môže byť, aby som bol vnímavý na Božie pozvania a verný v ich nasledovaní.
 • On ma vidí, ako tu sedím... So záujmom konkrétne o mňa mi ponúka pozvanie: „Poď za mnou...“
 • Možno som už tieto slová vo svojom živote počul a určitým spôsobom som na ne i reagoval... Ak chcem, môžem si sprítomniť tieto okamihy a poďakovať za to, kam som sa vďaka ním posunul...
 • Ježiš mi necháva slobodu, ako budem odpovedať na túto výzvu. Trpezlivo čaká, ako sa rozhodnem: vstať a ísť alebo zostať sedieť na mieste.
 • Ak sa rozhodnem ísť spolu s Ježišom, nezostanem už sám a ocitneme sa v spoločnosti učeníkov a inej pestrej spoločnosti na hostine.
 • Môžem sa započúvať do dialógov a otázok, ktoré počujem od prítomných alebo ktoré by som sám rád/a položil/a Ježišovi... Čo ma teraz, dnes najviac zaujíma, trápi, znepokojuje? Ježiš počúva moje otázky, všetky... a reaguje. Započúvam sa do jeho odpovedí... niektoré budú možno len tichou prítomnosťou.
 • Dovolím mu byť milosrdným lekárom, ktorému neprekáža moja choroba ani hriech. Naopak, len ak si ich v pravde priznám, patrím medzi tých, kvôli ktorým Ježiš prišiel.
 • V závere modlitby poďakujem za dary a milosti, ktoré som dostal, a môžem sa pomodliť Otče náš.