10. nedeľa v Cezročnom období - 9.6.2024

10. nedeľa v Cezročnom období - 9.6.2024

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: Pomiatol sa. Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: Je posadnutý Belzebulom a: Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom. Lebo hovorili: Je posadnutý nečistým duchom. Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry. On im odvetil: Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.

Mk 3, 20-35

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Do modlitby vstúpim osobným stíšením sa. Upokojím sa cez vnímanie jednotlivých častí tela alebo vnímaním svojho dychu.
 • Svoje osobné stretnutie s Bohom v modlitbe začnem uvedomením si jeho prítomnosti. Doprajem si krátku chvíľu na vnímanie toho,  ako sa Boh na mňa pozerá. Čo cíti Boh pri jeho pohľade na mňa tu a teraz? Čo si myslí?
 • Vo chvíli ticha prosím o milosť, o dar, ktorý túžim v modlitbe dostať. Prosím o milosť osobnejšieho a hlbšieho poznania Krista, prosím o dar slobody a pravdy.
  Prosím o svetlo Božieho Ducha a vnímavosť srdca na Boží dotyk.
 • Pomaly si prečítam text evanjelia. Ostanem so slovom či vetou, ktorá sa ma najviac dotýka.
 • Text evanjelia podľa Marka hovorí, ako Ježišovi príbuzní a zákonníci konfrontujú  Ježiša a jeho skutky.  Ježiš im ponúka odpoveď vo forme spôsobu rozlíšenia pôsobenia dobrého a zlého ducha.
 • Zlý ducha zväzuje, robí človeka neslobodným a v neslobode bezradným, aby mohol brať, čo mu nepatrí – dôstojnosť, ktorú človeku daroval Boh.
 • Dobrý duch ponúka pravdu a v pravde daruje slobodu a uzdravenie. Dáva život.
  Neprijať Božieho Ducha znamená vedome odmietnuť a neprijať pravdu.
  Kde a kedy som zažila dotyk, ktorý bol uzdravujúci?
 • Čo sú pre mňa laná, ktoré ma robia neslobodnou? Čo ma robí bezradnou, berie mi život? Čo mi bráni vidieť pravdu?
 • Na záver modlitby sa porozprávam s Kristom ako priateľ s priateľom. Ďakujem, prosím, počúvam.
 • V krátkej reflexii sa pozriem, kde bol Boh v mojej modlitbe. Ako sa ma dotýkal? Čo hýbalo mojím vnútrom? Kde nachádzam život? Kde cítim prekážky?