11. nedeľa v Cezročnom období - 16.6.2024

11. nedeľa v Cezročnom období - 16.6.2024

Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva. A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky. V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil.

Mk 4, 26-34

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vyhradím si čas a miesto na modlitbu. Uvedomím si seba, svoje telo tu a teraz. Chvíľu pokojne dýcham a vnímam, čo všetko sa v mojom tele deje a funguje bez toho, aby som to svojou vôľou ovplyvňoval.
  • Prípravná modlitba: Poprosím Boha, aby všetky moje úmysly, myšlienky, skutky smerovali k nemu a boli na jeho slávu.
  • Prečítam si pozorne text evanjelia. Pri opätovnom čítaní sa môžem pristaviť dlhšie pri týchto Ježišových slovách:           
  • „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje...“
  • Predstava: Predstavím si pôdu, do ktorej som čerstvo vložil semienko, starostlivo zahrabal a polial. V najbližších dňoch očakávam, čo sa v zemi i nad hlinou bude diať... Ako sa asi semienko v zemi rozvíja? Čo sa s ním deje? Kedy bude niečo už aj viditeľné? Všímam si svoje pocity, túžby, činnosť a úsilie, ktoré tu vynaložím, výsledky, ktoré očakávam.
  • Prosba o milosť: Po tomto obraze si opäť prečítam daný úryvok a prosím Pána o milosť, ktorá sa mi vynára ako moja túžba. Môže to byť napr.: prosba o trpezlivosť so sebou alebo s inými; prosba o dôveru, že Pán koná v mojom srdci, v mojom živote, aj keď nevidím hneď výsledky, a pod.
  • Rozjímanie/uvažovanie: Aj v mojom živote Božie kráľovstvo môže rásť nebadane. Možno som vynaložil úsilie a čas a mám pocit, že som stále na tom istom mieste. Vnímam v nejakej oblasti svojho života niečo podobné?
  • Možno mi Pán ukáže aj oblasti, kde mi chce dopriať odpočinok, spočinutie v dôvere, že sú procesy, ktoré nemôžem nijak ovplyvniť svojou snahou, a predsa sa dejú... Nechám plynúť svoje myšlienky, pocity, predstavy...
  • Rozhovor: Na záver svojho rozjímania, uvažovania sa porozprávam s Pánom, ktorý má v rukách môj život, vidí moje snahy a ponúka mi svoju lásku a milosť. Poďakujem mu a úprimne mu vyjadrím, čo cítim – ako svojmu priateľovi.
  • Počas dňa (alebo nasledujúci deň) sa občas vrátim k myšlienke, pocitu, ktorý vo mne po modlitbe rezonoval.