12. nedeľa v Cezročnom období - 25.6.2023

12. nedeľa v Cezročnom období - 25.6.2023

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nebojte sa ľudí. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“

Mt 10, 26-33

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Na začiatku venujem chvíľku uvedomeniu si seba tu a teraz. Môžu mi pri tom pomôcť zavreté oči, pomalé dýchanie.
  • Pomaly otvorím oči, prežehnám sa a prosím Boha, aby tento čas modlitby bol na jeho slávu.
  • Prečítam si text evanjelia a nechám ho na seba pôsobiť. Prečítam ho aj po druhýkrát. Čo cítim z Ježišových slov? Aký pocit, emóciu jeho slová vo mne vyvolávajú? Ktoré slovo je aktuálne „pre mňa“ teraz?
  • Ježiš v dnešnom úryvku trikrát povie: „Nebojte sa...“
  • Je nejaká oblasť v mojom živote, kde prežívam strach? Viem ho odhaliť a pomenovať? Prosím Ježiša o svetlo a odvahu.
  • Ježiš ma uisťuje, že som vzácny/a. Akákoľvek okolnosť v mojom živote túto hodnotu nemení, v jeho očiach som cenný/á a nenahraditeľný/á.
  • Pozýva ma k slobode a dôvere v jeho starostlivosť. Vnímam, že sa teraz aj mne prihovára? Je v mojom živote niečo, čo by som mu chcel/a odovzdať? Prosím ho o milosť dôverovať mu práve tam, kde sa mi to zdá najťažšie – možno aj nad moje sily.
  • Zotrvám v tom, čo ma sýti a napĺňa, alebo v tom, čo ma vyrušuje, a pýtam sa Ježiša, čo mi tu chce ukázať.
  • Na záver poďakujem Ježišovi za jeho starostlivú prítomnosť a prosím o milosť dôvery i odvahy vyznávať ho všade, kde ma posiela. Odovzdám mu aj všetko, čo ma čaká, a vložím to do modlitby „Otče náš“.
  • Pomaly sa prežehnám a odchádzam spolu s ním do ďalších chvíľ dňa.