13. nedeľa v Cezročnom období - 2.7.2023

13. nedeľa v Cezročnom období - 2.7.2023

Bratia, všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení. Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi.

Rim 6, 3-4.8-11

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Na začiatku modlitby sa stíšim a uvedomím si, že som pred Pánom môjho života.   
  • Prosím o milosť radosti zo života.  
  • Pavol hovorí: „Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi.“
  • ŽIJEME Bohu... Čo mi hovoria tieto slová?
  • Boh je darcom ŽIVOTA. Boh dáva ŽIVOT. Čo mne prináša ŽIVOT? A naopak, čo mi ho berie? 
  • Čo môžem dnes robiť, aby som ŽIL?
  • Hovorím s Bohom, ako hovorí priateľ s priateľom. Môžem si predstaviť, ako malé dieťa hovorí o svojich snoch, ako by chcelo ŽIŤ, kým by chcelo byť.
  • Aj o mne Boh vysníval svoj sen. Kým ma chce mať? Kým som? Ako to môžem naplno žiť?
  • Na záver sa môžem Bohu poďakovať za dar svojho života a za originalitu, ktorú do mňa vložil.