13. nedeľa v Cezročnom období C

 13. nedeľa v Cezročnom období C
Bratia, slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske! Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neponičili. Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom.  

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Stíšim sa a uvedomím si, že Pán mi dáva túto chvíľu modlitby ako svoj dar. 
  • Prosím o milosť precítiť jeho prítomnosť, ktorá ma neustále obklopuje, a o túžbu žiť v nej.
  • Pomaly si prečítam úryvok z listu apoštola Pavla Galaťanom. Prečítam si ho raz, dvakrát.
  • Nechám ho na seba pôsobiť a všimnem si, aké vnútorné poryvy vo mne vyvoláva.
  • Sledujem, s akým odhodlaním a nástojčivosťou hovorí Pavol o slobode. Vníma ju ako dar, o ktorý „bojoval“ Kristus, o ktorý zápasil kvôli mne.
  • V modlitbe si predstavím, ako vnímam slobodu v Kristovi. Kristus ako zrenička oka, cez ktoré hľadím... Môžem svoju slobodu pomenovať. Sloboda od hriechu (v oblasti, o ktorej viem, že som slabá)..., sloboda srdca voči iným, keď ich nezväzujem predsudkami a súdmi, ale skúsim si to, čo robia a hovoria, vysvetliť čo najlepšie... sloboda pre službu iným v prekročení pohodlia a zamerania na seba... sloboda radosti z Boha a z milosti patriť mu... sloboda z prijatia seba a svojho života...
  • Teraz si v mysli vybavím niektoré spomienky, ktoré mi pripomínajú „jarmo otroctva“, a bez Krista. Ocitla som sa niekedy v takomto jarme? Ako sa prejavovalo? Mám skúsenosť vyslobodenia z jarma priamym Božím zásahom alebo cez ľudí, ktorých si Boh použil?
  • Ďakujem Bohu za skúsenosti slobody, ktoré mám... Ostávam v ďakovaní a vnútorne vychutnávam tieto dary.
  • Ďakujem Bohu za vnútorné poznanie podôb jarma otroctva a za Božiu starostlivosť, ktorou ma sprevádza na ceste duchovného dozrievania.
  • Na záver prosím Pánovho Ducha, aby ma viedol, a svoj život odovzdávam do jeho rúk.