15. nedeľa v Cezročnom období - 10. júl 2022

15. nedeľa v Cezročnom období - 10. júl 2022

Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“ Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej.

No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘ Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“

Lk 10, 25-37

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vnútorne sa stíšim a upriamim svoje srdce na Božiu prítomnosť. Bohu, ktorý je tu so mnou v tomto čase modlitby, vyjadrím svoju túžbu milovať ho z celého srdca, z celej duše a zo všetkých svojich síl. Poprosím ho o odpustenie, keď to tak v tomto týždni nebolo.
  • Potom poprosím Boha o milosť, ktorú chcem dosiahnuť – tu to môže byť: Prosím o milosť, aby moja láska nebola len citovým hnutím, ale predovšetkým rozhodným impulzom, ktorý ma vedie ku konkrétnej službe blížnemu.
  • Pozorne si prečítam verše 30-35 a všímam si správanie kňaza, levitu a Samaritána. Ukazujú mi, ako sa môžem zachovať k človeku, ktorý potrebuje pomoc: môžem ho vidieť a ísť ďalej, môžem ho obísť, ale môžem aj vidieť, zastať a urobiť konkrétne kroky pomoci. Samaritán robí „sériu skutkov, ktorá zdôrazňuje snahu a starostlivosť“.  (Massimo Grilli)  Preukázal milosrdenstvo – zohol sa k ranám cudzinca, dotkol sa ich a ošetril...
  • Ježiš mení otázku znalca zákona: „Kto je môj blížny?“ na otázku: „Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ Môžem si predstaviť, že mi Ježiš dáva otázku: „Komu chceš byť blížnym? Akým spôsobom žiješ vzťah – byť blížnym inému človeku?“ Uvažujem a odpovedám si...
  • Na záver poprosím Ježiša o milosť, aby som dokázal žiť jeho výzvu: „Choď a rob aj ty podobne!“