15. nedeľa v Cezročnom období - 11.7.2021

15. nedeľa v Cezročnom období - 11.7.2021

Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat.

A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.

Mk 6, 7-13

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Predtým ako vstúpim do komunikácie s Bohom v dnešnej meditácii, stíšim sa a uvedomím si Božiu prítomnosť.
  • Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči môjho srdca, aby som vedel/vedela, aká je nádej z môjho povolania (porov. Ef 1, 17-18).
  • Prečítam si pomaly text evanjelia a v predstave si vybavím dvanástich apoštolov, ktorým Ježiš dáva poslanie. Počúvam Ježišove inštrukcie o tom, čo si majú na cestu zobrať, čo radšej nebrať a ako postupovať v poslaní, ktoré im je zverené.
  • Ježiš netají pred apoštolmi, že na niektorých miestach môžu zažiť od ľudí neprijatie. To ich však nemá blokovať v ceste ísť ďalej.
  • Čo pomáha apoštolovi znášať ťažkosti, s ktorými sa stretáva pri svojej službe? Má pred očami Ježiša, ktorý ho povolal a ktorého nasleduje.
  • Ježiš žije vo vzťahu so svojím Otcom. Apoštol žije zo vzťahu s Ježišom, ktorý jeho a ďalších apoštolov ustanovil, vybral, aby boli s ním (porov. Mk 3, 14).
  • Zotrvám vo vďačnosti za dar povolania a poďakujem sa, že Ježiš ide životom spolu so mnou a je pri mne so svojou mocou v každom poslaní, ktoré mi zveruje.

Pane Ježišu, daj, aby sme napĺňali svoje poslanie v Cirkvi 
a aby sme boli čoraz čistejší a svätejší pred tvojou tvárou. 
(Z modlitby pri spoločných prosbách veriacich 15. nedele)