16. nedeľa v Cezročnom období – 23. 7. 2023

16. nedeľa v Cezročnom období – 23. 7. 2023

Okrem teba niet iného Boha, ktorý by sa staral o všetko, aby si musel dokazovať, že nesúdiš nespravodlivo. Veď tvoja sila je základom spravodlivosti a to, že si Pánom všetkého, robí ťa zhovievavým ku všetkému. Svoju silu ukazuješ vtedy, keď neveria v tvoju zvrchovanú moc, a pranieruješ opovážlivosť tých, čo ju poznajú. Ty, panovník mocný, súdiš láskavo a spravuješ nás veľmi zhovievavo; veď ti stačí len chcieť a máš moc poruke. Takýmto počínaním si poučil svoj ľud, že spravodlivý človek má byť ľudský; a svojim synom si dal dobrú nádej, že po hriechu dávaš príležitosť na pokánie.

Múd 12, 13.16-19

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vnútorne sa stíšim a uvedomím si, že som v Božej prítomnosti. Ďakujem za tento „milostivý čas“, ktorý mi dáva, aby som bol s ním.
  • Potom poprosím Boha o milosť, ktorú chcem dosiahnuť; tu to môže byť: Prosím o vnútorné poznanie mnohých prijatých dobier – hmotných aj duchovných, aby som tým, že ich uznám, mohol velebiť Boha, viac ho milovať  a s väčšou láskou mu slúžiť.
  • Pomaly si prečítam Božie slovo z Knihy múdrosti. Sústredím sa na slová, ktorými sú opísané Božie vlastnosti a jeho konanie – Boh, ktorý sa stará o všetko, Boh silný, Pán všetkého, zhovievavý ku všetkému, súdi láskavo, spravuje nás zhovievavo, pranieruje opovážlivosť... Čo vo mne najviac rezonuje a prečo?
  • „Okrem teba niet iného Boha, ktorý by sa staral o všetko...“ Dnes mám príležitosť venovať čas vnímaniu Božej starostlivosti o mňa... Môžem si pripomenúť to, čo u seba vnímam ako dar..., pozitívne vlastnosti mojej  povahy... Všímam si, aký to má dopad na môj každodenný život. Pripomeniem si aj hmotné dobrá, ktoré mi Boh dal, a na záver sa sústredím na to, čím ma Boh obdaroval v duchovnej oblasti.
  • „Ty, panovník mocný, súdiš láskavo a spravuješ nás veľmi zhovievavo...“ Mám skúsenosť s láskavosťou a zhovievavosťou Boha? Aký vplyv mala táto skúsenosť na môj život?
  • Moja skúsenosť s Bohom má premieňajúci charakter. On ma svojím počínaním učí, že „človek má byť ľudský“, a dáva mi nádej, že „po hriechu dáva príležitosť na pokánie“. V rozhovore prosím Pána, aby mi pomohol zviditeľňovať jeho konanie v mojich vzťahoch s blížnymi. Zakončím modlitbou Otče náš...