16. nedeľa v Cezročnom období B - 18.7.2021

16. nedeľa v Cezročnom období B - 18.7.2021

Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty.

Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich.

Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.

Mk 6, 30-34

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Apoštoli sa schádzajú k Ježišovi, aby mu porozprávali všetko... Pridám sa k nim. Ježiš ma očakáva, je tu pre mňa, aby ma počúval. Vnímam jeho blízkosť, záujem a ďakujem mu za to. Chcem s ním stráviť tento čas.
  • Čo mu chcem v tejto chvíli vyrozprávať? On je môj Pán, ktorý sa o mňa stará ako starostlivý pastier. Pozná všetky moje potreby, aj tie, ktoré si neuvedomujem. Porozprávam mu o svojom živote, zverím sa mu so všetkým, čo sa mi udialo, čo prežívam, čomu nerozumiem atď. A načúvam jeho odpovedi.
  • Prečítam si ešte raz text evanjelia. Pozorujem, čo sa v opisovanej udalosti deje, a zvlášť sa zameriam na Ježišove postoje a jeho konanie voči apoštolom aj voči veľkému zástupu ľudí. Ako to vnímam ako nestranný pozorovateľ a aké myšlienky a pocity sa vo mne vynárajú?
  • Môžem sa pozrieť na Ježišovo konanie aj z perspektívy apoštolov alebo sa postavím do zástupu ľudí, ktorí v predstihu prišli na druhý breh za Ježišom, a vnímam ho z ich strany. Akú ozvenu v sebe nachádzam v prvom i druhom prípade?
  • Ježiš sa prejavil ako starostlivý pastier aj voči apoštolom, aj voči zástupu ľudí. Ako ja prežívam jeho starostlivosť voči mne? Za aký konkrétny prejav jeho starostlivosti mu chcem poďakovať? Alebo je oblasť, kde potrebujem viac prejavov jeho starostlivosti? Poviem mu o tom.

Aká je moja starostlivosť o seba a o iných

a ako reagujem na svoje potreby i potreby druhých?

Doprajem si chvíľu samoty, prechádzku, dostatok spánku

a kvalitný odpočinok či relax?

Niečo preto môžem urobiť aj dnes.

 

Ježiš všetkých svojich učeníkov pozýva:

„Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto

a trochu si odpočiňte.“