21. nedeľa v Cezročnom období - 21.8.2022

21. nedeľa v Cezročnom období - 21.8.2022

Bratia, zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom: „Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá. Lebo koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za syna.“ Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal? Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila. Preto vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená! A vaše nohy nech kráčajú rovno, aby sa to, čo je chromé, nevykĺbilo, ale skôr aby sa uzdravilo.

Hebr 12,5-7.11-13

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Stíšim sa a uvedomím si, že Pán mi dáva túto chvíľu modlitby ako svoj dar.
 • Prosím o milosť precítiť jeho prítomnosť, ktorá ma neustále obklopuje, a o túžbu žiť v nej.
 • Pomaly si prečítam úryvok z Listu Hebrejom. Ako na mňa pôsobí, aké vnútorné poryvy vo mne vyplavuje na povrch? Vhĺbim sa do jeho konkrétneho významu.
 • Vrátim sa v pamäti na čas svojho detstva. Ak bolo ťažké, pristupujem k týmto spomienkam opatrne. Aj bolo pekné a také „normálne“, ďakujem zaňho, za mojich rodičov a ich starostlivosť alebo starostlivosť tých, ktorí ma vzdelávali a poskytli mi výchovu.
 • Spomeniem si na chvíle, keď sa moje detské túžby nestretli s pozitívnou odozvou rodičov či vychovávateľov, dokonca mi bolo povedané, že mám urobiť niečo iné alebo inak. Spomeniem si na svoje možno sklamanie, vzdor v tej detskej chvíli a na reakciu dospelých. V tej chvíli možno bola pre mňa nepochopiteľná...
 • Ako sa na to dívam teraz? Vnímam, aká dôležitá bola múdrosť tých, čo ma viedli, ako predvídali, čo sa mi mohlo prihodiť, a usmerňovali ma na správnu cestu...
 • V mysli prejdem k svojmu vzťahu k Bohu. Ako sme na tom dnes? Možno vnímam Pána blízko, som v priateľstve s ním, alebo azda prežívam duchovnú prázdnotu a pocit opustenosti.
 • Znovu si prečítam úryvok z Listu Hebrejom. Spomína sa tam „uzdravenie toho, čo bolo chromé“... „nohy nech kráčajú rovno“... povzbudenie vzpružiť ochabnuté ruky a podlomené kolená...
 • Pánova milosť chce liečiť, viesť, vychovať a je činná dokonca v tme a utrpení... Mám s tým skúsenosť, že keď bolo najťažšie, Boh bol blízko a neskôr mi dal spoznať, „prečo“ tak konal?  
 • Prosím o milosť chápať utrpenie, neistotu a tmu ako Božie nástroje múdrej lásky a milosrdenstva, ktorými Boh pôsobí vo svete a vo mne, aby ma viedol k cieľu.
 • Prosím o milosť celkom sa odovzdať do Božej vôle, dôverovať a žiť v radosti.
 • Ďakujem Bohu a chválim ho za jeho dary, ktoré mi počas tejto modlitby udelil.