18. nedeľa v Cezročnom období - 31.7.2022

18. nedeľa v Cezročnom období - 31.7.2022

Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“ A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: ‚Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.‘ Potom si povedal: ‚Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!‘ Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?‘ Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“

Lk 12, 13-21

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • V dnešný deň sa končí Ignaciánsky jubilejný rok, ktorého mottom bolo: „Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi.“
 • Na jeho začiatku sa generálny predstavený jezuitov P. Arturo Sosa listom obrátil na všetkých členov rehole, aby stredobodom ich prežívania Ignaciánskeho roka bola výzva „umožniť Pánovi pracovať na našom obrátení, ako nás k tomu inšpiruje Ignácova osobná skúsenosť“. 
 • Zotrvám v tichu, v uvedomení si milujúcej prítomnosti Boha, ktorého láska mi otvára oči a premieňa moje srdce.
 • S prosbou o svetlo Ducha Svätého si pomaly prečítam dnešné Božie slovo.
 • Dovolím Bohu v tejto modlitbe prevziať iniciatívu nad tým, čo práve je a čím žijem, a poprosím ho o milosť, ktorá sa mi vo svetle Božieho slova ukazuje ako najviac potrebná pre môj život.
 • Ježiš v evanjeliu rozpráva podobenstvo o človekovi, jeho veľkej úrode na poli a o postoji, ktorý zaujal v svojej životnej situácii. Vybavím si v mysli túto udalosť a uvažujem nad ňou i nad Ježišovými slovami.
 • Ako by som sa zachoval na boháčovom mieste?
 • „...aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“ (Lk 12, 15)
 • Život má hodnotu len vtedy, keď ho darujeme druhým „v láske, pravde, v každodennom živote...“ (pápež František)
 • Pripomeniem si situácie, v ktorých som zo strany Boha i zo strany človeka zakúsil obdarovanie, veľkodušnosť, štedrosť. Pozriem sa tiež na prežité chvíle, keď som daroval niečo druhému, a to nielen z prebytku.
 • Aké vnútorné hnutie mnou hýbe? Čo prežívam pri spomienke na prijaté či darované dobrodenia?
 • Hovorím s Bohom o mojich skúsenostiach s veľkodušnosťou, poďakujem za Božiu štedrosť voči mne a meditáciu ukončím modlitbu sv. Ignáca z Loyoly:

„Večné Slovo, jednorodený Syn Boží,

nauč ma pravej veľkodušnosti.

Nauč ma tebe slúžiť,

ako si to právom zasluhuješ:

aby som dával a nepočítal;

aby som bojoval a nedbal na rany;

aby som pracoval a netúžil po odpočinku;

aby som sa obetoval

a nečakal inú odmenu ako vedomie,

že som splnil tvoju svätú vôľu.“