19. nedeľa v Cezročnom období - 8.8.2021

19. nedeľa v Cezročnom období - 8.8.2021

Židia šomrali na Ježiša, lebo povedal: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba,“ a hovorili: „Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: ‚Zostúpil som z neba!?‘“

Ježiš im odpovedal: „Nešomrite medzi sebou! Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: ‚Všetkých bude učiť sám Boh.‘ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život.

Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť.

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“

Jn 6, 41-51

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Na začiatku modlitby chvíľu zotrvám vo vďačnosti za to, že Pán prichádza ku mne vždy znova a znova, aj v tejto chvíli zostupuje a skláňa sa ku mne do mojej aktuálnej reality. Je tu a teraz ako zdroj života pre mňa.
  • Chlieb je nevyhnutnou súčasťou každého dňa ako potreba udržiavať a vychutnávať život, sýtiť sa a čerpať silu, rásť a napredovať. Čo a kto všetko je nevyhnutnou súčasťou mojej každodennosti ako životodarný zdroj?
  • Ježiš hovorí o sebe ako o zdroji života najvyššej kvality. Načúvam v tichu svojho srdca jeho slovám. Akú ozvenu vyvolávajú vo mne?
  • Zastavím sa pri obraze Krista ako chleba života. Pozorne vnímam, ako sa mi Pán s túžbou ponúka ako chlieb, ktorý nasýti moje prahnutie po živote. Dovolím, aby sa ma jeho ponuka nanovo dotkla a vyvolala moju osobnú odpoveď.

 

Pane, ďakujem ti za všetko,

čo dáva vzrast a chuť môjmu životu.

Ďakujem, že ty si môj každodenný chlieb,

ktorý mi otvára nekonečné horizonty života.