2. nedeľa v Cezročnom období - 14.1.2024

2. nedeľa v Cezročnom období - 14.1.2024

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.

Jn 1, 35-42

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vyberiem si miesto na modlitbu. Môžem zapáliť sviecu. Spomalím svoj dych a uvedomím si, že som pred Bohom a tento čas chcem venovať jemu.
  • Pomaly a vedome sa prežehnám.
  • „Prosím si milosť od Boha, nášho Pána, aby všetky moje úmysly, činy a skutky smerovali čisto na službu a chválu jeho božskej Velebnosti. (DC 46)
  • Pomaly si prečítam text evanjelia.
  • Môžem si predstaviť scénu evanjelia a predstaviť si seba v role jedného z Jánových učeníkov. Ten, ktorého sme čakalihľadali, prechádza okolo nás.  A Ján ho volá Božím Baránkom. Kráčame za ním  spolu s druhým učeníkom a on k nám prehovorí. Pýta sa: „Čo hľadáte? a pozýva nás zažiť popoludnie spolu s ním pozvaním: „Poďte a uvidíte!
  • Som s Ježišom na ceste k jeho domu. Môžem s ním zažiť skúsenosť, ku ktorej ma pozýva. Kráčam vedľa neho a môžem s ním hovoriť. Ako mu môžem odpovedať na jeho otázku: „Čo hľadáš?“ Pozýva ma on k niečomu?
  • Poďakujme sa Bohu za čas strávený s ním. Svoju modlitbu môžem ukončiť aj týmito slovami: „Vlož, Pane, do môjho srdca silnú túžbu po hlbokej vnútornej modlitbe, aby si moje srdce od teba vytrvalo vyprosovalo tie dary, ku ktorým ma povzbudzuješ ty sám vo svojej modlitbe. Nech všetko v mojom srdci smeruje k tebe a cez teba.“ Hieronym Nadal, SJ