2. nedeľa v Cezročnom období - 16.1.2022

2. nedeľa v Cezročnom období - 16.1.2022

V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.

Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“

Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“

Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“

Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj.

Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli.

Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli –, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“

Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.                           

Jn 2, 1-11

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Postavím sa do prítomnosti môjho Pána, vnímam jeho blízkosť, láskavý pohľad a po chvíľke stíšenia ho poprosím, aby ma viedol svojím Svätým Duchom pri dnešnej meditácii.
  • Pomaly si prečítam evanjelium a predstavím si Ježiša a jeho učeníkov na svadbe v Káne Galilejskej, kde evanjelista Ján ako prvú prítomnú spomenie Ježišovu matku. Pozerám na celú túto udalosť ako niekto, kto je zúčastnený na svadbe. Počúvam slová adresované Ježišovi jeho matkou Máriou: „Nemajú vína.“ a potom Ježišovu odpoveď...
  • Vnímam ostatných prítomných a snažím sa preniknúť do toho, čo sa na svadbe deje.
  • Možno je až nepochopiteľné vidieť, ako sú napĺňané vodou veľké kamenné nádoby slúžiace na očisťovanie a to, ako Ježiš hovorí, aby z tejto „vody“ zaniesli starejšiemu.
  • Sú veci, udalosti aj v mojom živote, ktorým úplne nerozumiem? Viem za nimi a v nich vidieť prítomnosť Ježiša a jeho matky Márie?
  • Ježiš a Mária chcú, aby sme mali v sebe radosť, a sú ochotní urobiť preto všetko. Poprosme ich o milosť, o schopnosť vidieť za tým, čo sa v našom živote deje, Božiu láskavú prítomnosť a jeho starostlivosť o nás, o našich drahých i o celý svet.