Druhá pôstna nedeľa - 13.3.2022

Druhá pôstna nedeľa - 13.3.2022

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.

Lk 9, 28b-36

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • V dnešnom evanjeliu Ježiš berie so sebou na vrch Petra, Jána a Jakuba. Pridám sa k nim a kráčam spolu s nimi.
  • Po vystúpení na vrch sa Ježiš ponoril do modlitby, pri ktorej sa mu zmenila tvár i odev.
  • Zotrvám chvíľu pri pohľade na modliaceho sa Ježiša s túžbou nechať sa premieňať jeho prítomnosťou, vzťahom k Otcovi a dnešným Božím slovom. Pomaly si prečítam text evanjelia.
  • Pozriem sa, ako celú udalosť na vrchu vnímali Ježišom vybraní apoštoli a ako sa Petra, Jána a Jakuba dotýkali slová adresované Ježišovi Mojžišom a Eliášom.
  • Možno unavení z cesty na vrch či premožení únavou z uvažovania nad tým, čo sa má s Ježišom udiať, apoštoli zaspali, a keď sa prebudili, uvideli a zakúsili „niečo“ z Ježišovho božstva.
  • Nazerám na Ježišovu slávu a pritom sa započúvam do slov: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“
  • Apoštoli zostali po zážitku z vrchu v mlčaní. V tichu srdca sa pozriem ešte raz na to, čo sa ma najviac dotklo pri meditovaní dnešného evanjelia a rozprávam sa o tom s Ježišom.
  • Meditáciu môžem ukončiť aj touto modlitbou:

 

Duša Kristova, posväť ma.

Telo Kristovo, spas ma.

Krv Kristova, napoj ma.

Voda z boku Kristovho, obmy ma.

Umučenie Kristovo, posilni ma.

Ó, dobrý Ježiš, vyslyš ma.

Do svojich svätých rán skry ma.

Nedaj mi odlúčiť sa od teba.

Pred zlým nepriateľom chráň ma.

V hodinu mojej smrti povolaj ma a daj mi prísť k tebe,

aby som ťa s tvojimi svätými chválil a velebil naveky.

Amen.