2. pôstna nedeľa - 25.2.2024

2. pôstna nedeľa - 25.2.2024

„Boh skúšal Abraháma a povedal mu: „Abrahám!“ On odpovedal: „Tu som.“  A on hovoril: „Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny »Morja«! Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem.“ Keď došli na miesto, ktoré mu označil Boh, Abrahám tam postavil oltára poukladal naň drevo. Potom Abrahám siahol rukou a vzal nôž, aby zabil svojho syna.  Vtedy naň zavolal Pánov anjel z neba: „Abrahám, Abrahám!“ On odpovedal: „Tu som.“  On mu povedal: „Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu! Teraz som totiž poznal, že sa bojíš Boha a neušetril si svojho jediného syna kvôli mne.“ Tu zdvihol Abrahám oči a uzrel barana, ktorý bol rohami zachytený v kroví. Abrahám podišiel, barana vzal a obetoval ho ako zápalnú obetu namiesto svojho syna.  Pánov anjel však aj druhý raz volal na Abraháma z neba: „Na seba samého prisahám - to je Pánov výrok: Pretože si toto urobil a svojho syna, svojho jediného si neušetril predo mnou, zahrniem ťa požehnaním a prenáramne rozmnožím tvoje potomstvo. Bude ho ako hviezd na nebi a ako piesku na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov  a v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme preto, že si poslúchol môj hlas.“

                                                                          Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Naladím sa na modlitbu stíšením. Uvedomím si seba, ako sa cítim a čo sa práve deje vo mne a okolo mňa. Vedome vstúpim do Božej prítomnosti a urobím gesto, ktorým obvykle začínam modlitbu: znak kríža, zapálim si sviecu, alebo sa ukloním...
  • Poprosím  Ducha Svätého o milosť, aby všetky moje myšlienky, slová a vnútorná i vonkajšia aktivita  smerovali čisto k Božej oslave.
  • Sústredene si čítam text Písma. Nechám ho v tichu na seba pôsobiť... Ako sa mi prihovára? Čím ma oslovuje? Čo ma vyrušuje? Abrahám prechádza „skúškou ohňom“, je to mimoriadne ťažká situácia... Ako mi znie jeho opakované: “TU som?“  Aká je moja odpoveď na Božie oslovenie?
  • V predstavivosti môžem pozorovať, alebo sa môžem pridať k skupinke pútnikov smerujúcich k hore Morja. Čo by som sa chcel spýtať Abraháma, alebo  Izáka? Kde sa nachádzam? Ak práve prechádzam podobnou skúškou, prosím Pána o jeho pomoc, ak som už v podobnej skúške bol, poďakujem mu,  že som ňou prešiel, ak sa potrebujem na takúto skúšku viery pripraviť,  s dôverou si prosím o potrebnú vernosť a silu vedieť obetovať „svojho Izáka“. Napriek  všetkej vážnosti okolností, Pán nechce Abraháma skúškou zničiť,   naopak posilňuje jeho vieru a daruje mu požehnanie  a prisľúbenie.
  • V závere sa poďakujem Pánovi, za jeho blízkosť, slová pozvania  k zmene i slová požehnania. Môžem to urobiť aj slovami žalmu 116:

Dôveroval som, aj keď som povedal:
„Som veľmi pokorený.“
V Pánových očiach má veľkú cenu
smrť jeho svätých. 
Pane, som tvoj sluha,
som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.
Ty si mi putá rozviazal:
obetu chvály ti prinesiem
a budem vzývať meno Pánovo. 
Splním svoje sľuby Pánovi
pred všetkým jeho ľudom
v nádvoriach domu Pánovho,
uprostred teba, Jeruzalem.