2 % pre MAGIS

2 % pre MAGIS

Milí sympatizanti,

aj v tomto roku 2022 sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu prostredníctvom poukázania 2% z dane z príjmu. Svojím príspevkom môžete podporiť cez činnosť občianskeho združenia rodiny v núdzi, obete domáceho násilia i obete trpiace následkami pandémie Covid 19.

Tlačivá na poukázanie 2% dane nájdete:

V Prešove, dňa 26.1.2022                                                   Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

                                                                                                  Sr. Xaveria CJ