23. nedeľa v Cezročnom období A - 10.9.2023

23. nedeľa v Cezročnom období A - 10.9.2023

Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Mt 18, 15-20

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vnútorne sa upokojím a stíšim. Uvedomím si, že stojím pred Bohom, ktorý chce aj dnes ku mne prehovoriť. Jeho slová majú moc premieňať moje vnútro a môj život, preto spolu so žalmistom prosím: „Pane, daj, aby som počúval tvoj hlas...“
  • Potom poprosím Boha o milosť, ktorú chcem dosiahnuť. Tu to môže byť: Prosím o dar láskavosti pri napomínaní a o milosť nezatvrdzovať si srdce, keď som napomínaný.
  • Pomaly si prečítam evanjelium a vnímam, akým spôsobom sa ma dotýka. V akej situácii sa teraz nachádzam? Som tým, kto vidí hriech brata a mal by napomenúť, alebo tým, kto sa prehrešil a potrebuje napomenutie? Počas života sa stáva, že sa nachádzam v obidvoch situáciách. Ježiš mi dnes ukazuje ako konať.
  • Ako sa správať k bratovi, ktorý hreší? Potrebujem si uvedomiť, že som povolaný k zodpovednosti za brata, ktorý hreší. Ježiš ma volá k odvahe napomenúť (ak je to potrebné, aj v troch krokoch – medzi štyrmi očami, pred svedkami, pred spoločenstvom). Nie je to napomínanie človeka, ktorý sa robí „spravodlivým a lepším ako jeho brat“, je to láskavé napomínanie s čistým úmyslom: „Musí sa urobiť všetko, ale naozaj všetko, aby sa opäť získal brat, ktorý hreší.“ (Massimo Grilli)
  • Ježiš hovorí: „Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.“ (Mt 18, 15) Potom nasleduje krok z mojej strany – odpustenie„... čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.“ (Mt 18, 18)
  • Pripomeniem si situácie, v ktorých som napomínal, a reflektujem, či to bolo podľa Ježišových slov.
  • Ako sa správať, keď som napomínaný? Pripomeniem si chvíle, keď som bol v pozícii brata, ktorý si zaslúži napomenutie. Dokázal som prijať napomenutie, alebo som mal plno výhovoriek a obranných postojov? Pre tieto chvíle mi Ježiš dáva slová žalmu z dnešnej liturgie: „Nezatvrdzujte svoje srdcia...“ Ž 95, 8
  • Na záver sa môžem pomodliť modlitbu:

Pane Ježišu, otvor moje srdce,

aby som dnes počul tvoj hlas.

Otvor moje oči, aby som ťa zbadal,

ako konáš vo mne i v tom, čo ma obklopuje.

Naplň ma odvahou napomínať s láskavosťou

a osloboď ma od zatvrdlivosti srdca,

keď potrebujem napomenutie. Amen.