24. nedeľa v Cezročnom období - 11.9.2022

24. nedeľa v Cezročnom období - 11.9.2022

Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal za verného a zveril mi službu, hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník. No dosiahol som milosrdenstvo, lebo som to robil z nevedomosti v nevere. Ale nadmieru sa rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvý z nich. Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Kristus Ježiš všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život. Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.

     1 Tim 1, 12-17

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Teraz mám priestor a čas byť s Pánom a pobudnúť v jeho prítomnosti. Ďakujem za tento dar a prosím o svetlo Ducha Svätého, aby ma sa ma čo najplnšie dotklo Božie slovo.
  • Pomaly si prečítam text dnešného liturgického čítania. Počúvam, čo veľký apoštol Pavol hovorí sám o sebe. Predstavím si, že sedím oproti nemu a on mi v priateľskom rozhovore otvára srdce a rozpráva o sebe veľmi osobné skutočnosti.
  • Ako sa pri tom cítim? Obdivujem Pavla pre jeho úprimnosť? Nachádzam sa v tom, čo hovorí? Rezonuje vo mne vnútorná útecha? Čo sa od neho môžem naučiť?
  • Zdá sa, že Pavol hovorí najmä o sebe, ale nie je to celkom tak. Hovorí najmä o Bohu, o jeho milosrdenstve, ktoré sa k nemu denne skláňa. Vyvyšuje Ježiša Krista, jeho lásku, ochotu obetovať sa za stratených. Pavol so zanietením ponúka svoju skúsenosť s Božou starostlivosťou o každú zatúlanú ovečku, o novom živote, ktorý dáva Pán, o povýšení hriešnika z blata nerestí za Božieho spolupracovníka a človeka povolaného k veľkým veciam.  
  • Prečítam si ešte raz Pavlovo svedectvo a vyznanie a obrátim svoj pohľad na Pána. Boh sa rád skláňa k zlomeným a úprimným, rád ich potešuje a objíma. Ak mám takú skúsenosť Božieho objatia, vrátim sa k nej v pamäti a zostanem s ňou nejaký čas, až kým ju vnútorne celkom vychutnám.
  • Nakoniec sa poďakujem Pánovi za jeho milosrdenstvo a prosím o milosť vidieť a prežívať ho v každodennom živote.