24. nedeľa v Cezročnom období - 17. 9. 2023

24. nedeľa v Cezročnom období - 17. 9. 2023

Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ‚Vráť, čo mi dlhuješ!‘ Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ‚Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.‘ On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ‚Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.

Mt 18, 21-35

 

PRÍPRAVA NA MEDITÁCIU

 • Sv. Ignác nám ponúka pred samotnou modlitbou urobiť dobrú prípravu. Tieto prípravné kroky nám pomáhajú byť viac a lepšie disponovaní na stretnutie s Pánom.
 • Ak sa budem modliť ráno, tak večer pred spaním si opakovane prečítam vybraný text Písma.
 • Naladím si dušu na Božiu frekvenciu napr. žalmom 103

Dobroreč, duša moja, Pánovi *
a celé moje vnútro jeho menu svätému.
Dobroreč, duša moja, Pánovi *
a nezabúdaj na jeho dobrodenia.
Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, *
on lieči všetky tvoje neduhy;
on vykupuje tvoj život zo záhuby, *
on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou.
také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja.
Ako je vzdialený východ od západu, *
tak vzďaľuje od nás našu neprávosť.

 • Vyjadrím, o akú milosť chcem prosiť. Tu to môže byť: o dar veľkodušnej lásky, ktorá sa najviac prejavuje odpustením zo srdca.
 • Vzbudím si veľkodušnosť a odvahu a ponúknem Pánovi všetko moje chcenie a slobodu. (DC 5)

IMPULZ NA MODLITBU

 • Pohľadaj si pokojné miesto, kde nechceš byť rušený a vnútorne sa stíš. Možno hluk myšlienok nejde tak rýchlo zastaviť. Jednoducho ich prijmi tým, že si ich uvedomíš. Vychutnaj si prítomný okamih, buď celý tu a teraz.
 • Stretnutie s Pánom začni úklonom alebo pomalým prežehnaním.
 • Opakovane popros Pána, po čom túžiš. Tu to môže byť: o dar veľkodušnej lásky, ktorá sa najviac prejavuje v odpúšťaní.
 • Pomaly, opakovane, trpezlivo si čítaj text z Písma. Ak si sám a zdá sa ti to vhodné, čítaj si nahlas. Nechaj ho na seba pôsobiť. Vnímaj, čo z textu púta tvoju pozornosť.
 • Akým slovom, obrazom, zvukom či vôňou k tebe prehovára Božie slovo? Keď to objavíš, zostaň pri ňom a vychutnaj si ho.
 • Peter reaguje na Ježišove slová z predchádzajúcej nedele: „...keď sa tvoj brat prehreší proti tebe...“ „Pane, koľko raz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší?“
 • Pristúpim k Ježišovi ako Peter a položím mu svoju otázku. Čo mi leží na srdci? Rozprávam sa s ním. Lebo láska spočíva v obojstrannej komunikácii. To znamená, že milujúci dáva a odovzdáva milovanému to, čo má. (DC 231)
 • Dnes nám Pán daruje odpoveď na otázku o počte odpustení. Mám odpustiť vždy a všetko. Číslo 77-krát raz jeden kňaz vysvetlil takto: Máme odpustiť zo srdca. Tak ako naše srdce nikdy neprestáva biť, nezastaví sa a neoddychuje, tak i ja nemám prestať odpúšťať, ale ochotne darovať odpustenie vždy a všetkým.
 • Ak to tak cítiš, môžeš ešte vstúpiť do príbehu, ktorým Ježiš vysvetľuje svoju odpoveď.
 • Čím sa ti snaží prihovoriť? Nezostaň len pri všeobecnom morálnom poučení, nevyčkávaj len spontánne nadchnutie, ale konfrontuj sa s ním osobne. Kde v príbehu nachádzaš ty svoje miesto? S ktorou z postáv sa môžeš identifikovať? Si ten, ktorý prosí o odpustenie dlhu, alebo ten, čo odpúšťa? V čom z tvojho vlastného príbehu a skúsenosti sa konkretizuje toto Božie Slovo?
 • Nechaj sa pozvať k dialógu s Ježišom alebo s niektorou z postáv príbehu. Rozprávaj sa a počúvaj. Pros ho alebo odprosuj, ďakuj mu alebo chváľ ho. A daruj mu aj čas svojho mlčania, aby mohol k tebe i on prehovoriť.
 • Modlitbu ukonči ako zvyčajne prežehnaním alebo iným gestom.