26. nedeľa v Cezročnom období - 26.9.2021

26. nedeľa v Cezročnom období - 26.9.2021

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás. A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.“

Mk 9,38-43.45.47-48

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Teraz mám priestor a čas byť s Pánom a pobudnúť v jeho prítomnosti. Ďakujem za tento dar a prosím o svetlo Ducha Svätého, aby ma sa ma čo najplnšie dotklo Božie slovo.
  • Pomaly si prečítam text dnešného evanjelia. Počúvam, čo učeník Ján hovorí Ježišovi o niekom, kto koná skutky v Ježišovom mene, ale nie je súčasťou ich skupiny. Všimnem si,  s akými emóciami to hovorí a kam cieli. Všímam si Ježiša, jeho tvár, tón hlasu, ako odpovedá, pokoj, ktorý z neho vychádza.  
  • Rezonuje vo mne niečo z Jána? Nachádzam v ňom voľačo, čo mi je blízke, alebo niečo, čo je vzdialené? Vnímam jeho postoj voči inakosti druhých. Ježiš prejavuje veľkú slobodu a sympatiu voči človeku, ktorý „nie je proti nim“ a v Ježišovom mene vystupuje a koná. Dokonca sa ho zastane. Rezonuje vo mne niečo z Ježišovho postoja? Ako sa pri Ježišovi cítim? Čo sa od neho môžem naučiť?
  • Pán má mnoho ľudu v každom meste, píše sa v Skutkoch apoštolov (Sk 18, 10). Skúsim si v mysli vybaviť tváre ľudí v mojom živote, o ktorých viem, že sú „inde“ ako ja, možno iného vyznania, možno neveriaci... a viem, že ich mám rada a oni mňa... Možno som zažila chvíle, keď mi pomohol alebo sa ma zastal niekto, kto na prvý pohľad vyzeral, že by to nikdy neurobil; keď som bola prekvapená dobrotou človeka, ktorého by som možno „zaškatuľkovala“ podľa jeho vzhľadu alebo povesti, ktorá ho sprevádza.
  • Pán v slobode a s láskou prijíma dobrotu v srdci akéhokoľvek človeka, ktorá je svedectvom Božej lásky. Ďakujem mu za všetky prejavy jeho dobroty voči mne cez iných ľudí.

Pane, daj mi slobodu nachádzať

a vždy nanovo si uvedomovať tvoju lásku a starostlivosť,

ktorú mi preukazuješ cez iných ľudí.

Daj nech ich vnímam tvojimi očami.

Amen.