3. adventná nedeľa - 11.12.2022

3. adventná nedeľa - 11.12.2022

Bude sa radovať vyschnutá zem, zaplesá a rozkvitne púšť. Ako narcis vykvitne, zajasá, zaplesá a radosťou vykríkne. Bude obdarená nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Sarona. Uvidia slávu Pána a velebu nášho Boha. Posilňujte ruky zoslabnuté, upevňujte chvejúce sa kolená. Povedzte malomyseľným: „Vzchopte sa, nebojte sa! Hľa, váš Boh! Príde odveta, odplata Boha. On sám príde a spasí vás.“ Vtedy roztvoria oči slepí a uši hluchých sa otvoria. Ako jeleň skákať bude chromý, jazyk nemého radosťou vykríkne. A tí, ktorých Pán vykúpil, sa vrátia, s jasotom vojdú na Sion. Večná radosť ovenčí im hlavy, zaplaví ich radosť a veselosť, zmizne bôľ a vzdychanie.

Iz 35, 1-6b.10

 

IMPULZ NA MODLITBU

·       Dnes je nedeľa gaudete – nedeľa radosti, napriek tomu, a možno práve preto, čo sa deje v nás a okolo nás, potrebujem pozvanie a uistenie o tom, že je dôvod na RADOSŤ.

·       Na začiatku modlitby si vzbudím vieru v prítomnosť Boha a jednoduchým gestom mu to vyjadrím... Uvedomím si polohu môjho tela a ako sa momentálne cítim... S tým všetkým, čo je vo mne a okolo mňa, prichádzam počúvať Pána. K upokojeniu mi môže pomôcť: zatvoriť oči a niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnuť.

·       Predstavím si proroka Izaiáša, muža, ktorého si Boh povolal na toto osobitné poslanie okolo r. 740 pred Kr. Z pera „Božieho hovorcu“ mi Pán ponúka pozvanie k radosti: Pomaly, s radosťou si aspoň 2x prečítam text (môžem aj nahlas).

·       Prorok v tejto kapitole opisuje budúcu spásu ako „evanjelista SZ“ – hlásateľ RADOSTNEJ zvesti. Opakovane s istotou predpovedá príchod Mesiáša, pozýva k radosti z toho, že Boh sám príde a spasí!

·       Kde, v ktorých symboloch sa cítim pozvaný k radosti? Ak to necítim, skúsim pomenovať, kde je vo mne vyschnutá zem? Od čoho mám zoslabnuté ruky a prečo mám chvejúce sa kolená?...

·       Napriek všetkému, čo v sebe a okolo seba vnímam a objavím, čítam opakovane Božiu odpoveď: „Vzchopte sa, nebojte sa! Hľa, váš Boh! Príde odveta, odplata Boha. On sám príde a spasí vás.“

·       Prestavím si niektorý zo symbolov vyjadrujúcich RADOSŤ, ktorý ma najviac oslovil: napr. púšť zakvitnutú narcismi, cédre Libanonu, uzdravených slepých, chromých a nemých, ktorí spievajú s vencami na hlave... Nechám ho na seba pôsobiť a vychutnám si radosť, ktorú vo mne vyvoláva, poteším sa.

·       Ak sa cítim k tomu pozvaný urobím rozhodnutie, ktorým by som vyjadril, ako chcem toto slovo o RADOSTI urobiť živým.

V závere sa poďakujem Pánovi za milosti, udelené pri dnešnej modlitbeihfbrilhfberhfb

Bude sa radovať vyschnutá zem, zaplesá a rozkvitne púšť. Ako narcis vykvitne, zajasá, zaplesá a radosťou vykríkne. Bude obdarená nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Sarona. Uvidia slávu Pána a velebu nášho Boha. Posilňujte ruky zoslabnuté, upevňujte chvejúce sa kolená. Povedzte malomyseľným: „Vzchopte sa, nebojte sa! Hľa, váš Boh! Príde odveta, odplata Boha. On sám príde a spasí vás.“ Vtedy roztvoria oči slepí a uši hluchých sa otvoria. Ako jeleň skákať bude chromý, jazyk nemého radosťou vykríkne. A tí, ktorých Pán vykúpil, sa vrátia, s jasotom vojdú na Sion. Večná radosť ovenčí im hlavy, zaplaví ich radosť a veselosť, zmizne bôľ a vzdychanie.

Iz 35, 1-6b.10

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Dnes je nedeľa gaudete – nedeľa radosti, napriek tomu, a možno práve preto, čo sa deje v nás a okolo nás, potrebujem pozvanie a uistenie o tom, že je dôvod na RADOSŤ.
  • Na začiatku modlitby si vzbudím vieru v prítomnosť Boha a jednoduchým gestom mu to vyjadrím... Uvedomím si polohu môjho tela a ako sa momentálne cítim... S tým všetkým, čo je vo mne a okolo mňa, prichádzam počúvať Pána. K upokojeniu mi môže pomôcť: zatvoriť oči a niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnuť.
  • Predstavím si proroka Izaiáša, muža, ktorého si Boh povolal na toto osobitné poslanie okolo r. 740 pred Kr. Z pera „Božieho hovorcu“ mi Pán ponúka pozvanie k radosti: Pomaly, s radosťou si aspoň 2x prečítam text (môžem aj nahlas).
  • Prorok v tejto kapitole opisuje budúcu spásu ako „evanjelista SZ“ – hlásateľ RADOSTNEJ zvesti. Opakovane s istotou predpovedá príchod Mesiáša, pozýva k radosti z toho, že Boh sám príde a spasí!
  • Kde, v ktorých symboloch sa cítim pozvaný k radosti? Ak to necítim, skúsim pomenovať, kde je vo mne vyschnutá zem? Od čoho mám zoslabnuté ruky a prečo mám chvejúce sa kolená?...
  • Napriek všetkému, čo v sebe a okolo seba vnímam a objavím, čítam opakovane Božiu odpoveď: „Vzchopte sa, nebojte sa! Hľa, váš Boh! Príde odveta, odplata Boha. On sám príde a spasí vás.“
  • Prestavím si niektorý zo symbolov vyjadrujúcich RADOSŤ, ktorý ma najviac oslovil: napr. púšť zakvitnutú narcismi, cédre Libanonu, uzdravených slepých, chromých a nemých, ktorí spievajú s vencami na hlave... Nechám ho na seba pôsobiť a vychutnám si radosť, ktorú vo mne vyvoláva, poteším sa.
  • Ak sa cítim k tomu pozvaný urobím rozhodnutie, ktorým by som vyjadril, ako chcem toto slovo o RADOSTI urobiť živým.
  • V závere sa poďakujem Pánovi za milosti, udelené pri dnešnej modlitbe.