30. nedeľa v Cezročnom období - 24.10.2021

30. nedeľa v Cezročnom období - 24.10.2021

Keď Ježiš so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom odchádzal z Jericha, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“

Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“ A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.

                                                                                                   Mk 10, 46b-52

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • V tichu sa pripravím na stretnutie s Bohom v jeho slove a poprosím Ducha Svätého o svetlo otvoriť sa pre tento čas milosti.
 • Prečítam si text evanjelia pomaly a pokojne.
 • Napadá mi otázka, prečo sa Ježiš Bartimeja pýta, čo od neho potrebuje, keď o tom dobre vie?
 • Bartimej si sám pre seba potrebuje sformulovať i počuť túžbu vlastného srdca.
 • Ježiš sa pýta aj mňa: Čo chceš? Po čom túžiš?
 • Poviem Ježišovi o mojej túžbe... Rád si ju vypočuje.
 • Nachvíľu zatvorím oči a vcítim sa, nakoľko sa mi dá, ako asi slepý Bartimej vníma svet, v ktorom žije, a situáciu, v ktorej sa nachádza.
 • Ďalej si v predstave vybavím všetkých, ktorí sú prítomní v Bartimejovej blízkosti.
 • Pozerám a počúvam jednotlivé osoby...
 • Po tom, ako sa Bartimej dozvie o Ježišovi, začne hlasno volať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ A nedá sa odradiť svojím okolím, ktoré sa ho snaží umlčať, a ešte väčšmi pridáva na intenzite svojej prosby.
 • Ježiš sa zastaví, ale nejde k Bartimejovi a ani ho neosloví sám, aby k nemu prišiel. Možnože to mal urobiť práve niekto z tých ľudí, ktorí sa snažili Bartimeja umlčať.
 • Vnímam, čo sa odohráva v mojom vnútri.
 • Ježiš hovorí: „Zavolaj ho! Povedz Bartimejovi, že môže ku mne prísť! Nemusí sa báť.“
 • Môžem mať účasť na bolesti druhého človeka a môžem mať taktiež účasť na jeho radosti.
 • Bartimej je uzdravený zo svojej nevidomosti vďaka viere v Ježiša a je ochotný kráčať za ním.
 • V rozhovore s Ježišom poďakujem za zázraky, ktoré vykonal a neustále koná aj v mojom živote, a prosím s dôverou ako Bartimej:

Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou

a pomôž mi vidieť všetky veci novým spôsobom v tebe.