32. nedeľa v Cezročnom období - 7.11.2021

32. nedeľa v Cezročnom období - 7.11.2021

Ako Ježiš učil zástupy, hovoril im: „Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd.“ Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans. Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“

Mk 12, 38-44

IMPULZ NA MODLITBU

  • Na začiatok sa stíšim a s vďakou si uvedomím, že Pán je tu prítomný a túži mi dať dar svojho slova.  
  • Pomaly si prečítam text dnešného evanjelia. Všimnem si Ježiša, ako vyučuje zástupy. Ako veľmi mu záleží na priezračnosti, pravdivosti a vrúcnosti vnútra tých, ktorí k nemu prichádzajú!  
  • Ježiš sedí oproti chrámovej pokladnici a pozerá sa, ako ľud vhadzuje do pokladnice svoje dary. Pokladnica symbolizuje prístup človeka k Bohu a možnosť priniesť mu dar. Vidí tých, ktorí prinášajú z nadbytku, ktorí akoby oddeľovali vzťah k Bohu od ostatných častí svojho života. Vidí tú, ktorá prináša iba to, čo má, teda, seba samú, a to v celej svojej realite. Chudobnú vdovu, ktorej vzťah k Bohu preniká všetko a je ochotná všetko priniesť, čo aj urobí.
  • Ako na mňa pôsobí táto scéna? Pri kom sa cítim „ako doma“, pri boháčoch, či keď hľadím na oddaný dar starenky? Ku komu z nich by som sa pridala? Nachádzam tu nejakú výzvu pre môj život?
  • Môže sa vo mne vynoriť pocit a obava, že nemám mnoho, čo môžem Bohu priniesť. Predstavím si, že držím v dlani niekoľko drobnučkých mincí, môžem si tiež nejaké najdrobnejšie mince do dlane skutočne vziať. Dívam sa na ne. Je to naozaj málo. Čo sa vo mne pritom odohráva?
  • Avšak Boh prijíma aj tento dar. Môžem sa mu za to poďakovať.

Pane, prijmi môj dar.

Daj mi milosť naozajstnej úprimnosti

a vrúcnosti pred tebou

v každej chvíli môjho života.

Amen.