34. nedeľa v Cezročnom období - Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

34. nedeľa v Cezročnom období - Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

Poprední muži sa posmievali Ježišovi a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“ A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“ Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

Lk 23, 35b-43

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Na začiatku modlitby si doprajem chvíľku času na vnútorné stíšenie – uvedomím si svoje telo, myšlienky, pocity... V Bohu žijem, hýbem sa a som. On je Pánom všetkého i môjho života a celý sa mi daruje; aj v tejto chvíli. Aj ja som tu teraz celkom pre neho.
  • Poprosím Ducha Svätého o jeho svetlo a celú svoju pozornosť upriamim na udalosť, ktorú opisuje Lukášovo evanjelium; pomaly si ho prečítam. Vnímam, akú ozvenu vo mne vyvoláva a čo sa ma zvlášť dotýka.
  • O čo chcem v tejto modlitbe zvlášť prosiť?
  • V duchu sa prenesiem na Kalváriu, kde stoja tri kríže. Priblížim sa a nájdem si miesto, kde budem stáť... Vidím ukrižovaného Ježiša a po stranách vedľa neho dvoch zločincov. Okolo stoja vojaci, poprední muži a dav ľudí. Ticho tam stojí aj jeho matka, učeník a učeníčky. Pozorujem ich tváre, gestá, prejavy...
  • Zároveň sa započúvam do slov výsmechu, pohŕdania, ktoré zaznievajú, ako niektorí vyzývajú ukrižovaného Ježiša: „Zachráň sa! Zachráň sa, ak si Mesiáš!“ A Ježiš mlčí... Potom zameriam pozornosť na dialóg lotrov s Ježišom... Môžem chvíľu stáť pod krížom jedného, potom aj druhého... Čo vo mne pôsobia ich slová, postoje a čo Ježišova odpoveď?
  • Chcem sa zapojiť do ich dialógu? Čo poviem, urobím...? Ježiš na mňa z kríža pozerá, počúva ma. Ako mi odpovedá? Zahľadím sa na neho a načúvam... Ostanem stáť pod jeho krížom.
  • Prísľub raja patrí aj mne, lebo on je naozaj Boží Mesiáš, náš kráľ, a prišiel zachrániť všetkých.
  • Tento úryvok nám predstavuje Ježišovu kráľovskú moc, počiatok spásy. Z výšky kríža, svojho trónu, vykonáva nad nepriateľmi Boží súd:

odpúšťa a dáva zločincom kráľovstvo ako dar.

Jeho jedinou mocou je moc milovať až na smrť,

dáva sa odsúdiť, berie na seba náš trest,

 len aby mohol byť s nami.

(podľa S. Fausti)